Spring til indhold

Skal du eller din forening være med til at styrke dit lokalområde?

Du og din forening kan være med til at påvirke udviklingen af jeres lokalområde, og I kan allerede nu begynde at forberede jer.

Grafittimaler laver grafitti på gangtunnel
I den lokale aftale for Sanderum og Sanderumskolen blev der sat 450.000 kroner af til opgradering af to legepladser i lokalområdet.

Med Velfærdens Fundament er der sat i alt 1,8 milliarder af til at styrke fundamentet for fremtidens velfærd i Odense. Heraf er der sat 625 millioner af til at styrke lokalområder med den lokale folkeskole som omdrejningspunkt. Du og din forening kan få indflydelse på, hvordan pengene skal bruges – og I kan forberede jer allerede nu.

 

Hvordan kan I forberede jer?

For at finde ud af, hvordan pengene bedst kan bruges, bliver både borgere og foreninger fra lokalområderne inddraget i processen. De forslag, som kommer ind gennem borgerinddragelsen, skaber grundlaget for den lokale velfærdsaftale for hvert lokalområde. Det er den lokale velfærdsaftale, der beskriver, hvordan penge til lokalområdet og den lokale folkeskole skal bruges. 

  

Når borgerinddragelsen begynder i jeres område, er det en forholdsvis kort og intensiv proces. 


Derfor kan I med fordel allerede nu begynde at inddrage jeres netværk, forening, naboer og omgangskreds. I kan på forhånd begynde at: 

  • Sprede budskabet om muligheden for at få indflydelse på, hvad pengene i Velfærdens Fundament skal bruges til. Så kan alle i jeres lokale område være klar til at dele deres drømme, idéer og ønsker, når borgerinddragelsen begynder.
  • Drøfte hvilke tiltag, der kan løfte netop jeres lokalområde, og hvordan I kan bidrage til det.
  • Overveje om I ønsker at være en del af partnerskabet? Partnerskabet er lokalområdets talerør og består af en gruppe på 5-7 personer fra lokalområdet, som vil arbejde for hele lokalområdets interesser.

Når I arbejder med jeres ønsker og drømme, så husk, at det skal komme hele lokalområdet til gavn. Det er ofte de brede forslag, der gavner hele lokalområdet, som bliver en del af den endelige velfærdsaftale. 

 
I kan også begynde at drøfte nogle af detaljerne. Måske er et af ønskerne, at legepladserne i lokalområdet skal moderniseres. I givet fald kan man tale om, hvilke legepladser det drejer sig om, og hvordan man ønsker dem moderniseret. Der er ikke behov for at indsamle tilbud eller priser på jeres forslag eller idéer - det gør By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune for jer, når processen kommer dertil.
 
Når borgere eller foreninger har et forslag, skal det meldes ind i den officielle borgerinddragelsesproces, som Odense Kommune afholder. I kan se her, hvornår borgerinddragelsen kommer forbi jeres område.
 

Vil I vide mere? 

I kan altid skrive til projektgruppen på velfaerd@odense.dk, hvis I har spørgsmål til processen. 

Borgmesterforvaltningen