Spring til indhold

Vi skal understøtte borgerens ambition om job

Vi er til for borgeren. Arbejdsgange og indsatser skal tilpasses den enkelte borger. .

Vi gør op med systemtænkning og standardløsninger ved at tilrettelægge individuelle løsninger, hvor borgeren har en fast koordinator fra start til slut.

 

Det betyder i praksis at:

  • Den enkelte borger skal i uddannelse eller job
  • Borgeren er i centrum for kommunens indsats
  • Den enkelte borger skal have en individuel plan for at komme i uddannelse eller job
  • Den enkelte borger skal have en individuel plan med henblik på at gennemføre en uddannelse eller komme i varigt job
  • Kommunikation fra kommunens side til den enkelte borger skal være klar, entydig og forståelig

Opdateret 30-05-2017

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen