Spring til indhold

Bæredygtighedspuslespil

 .

Bæredygtighedspuslespil i aktion

 

Sådan kan du arbejde med bæredygtighed?

 

Som en hjælp til at arbejde med bæredygtighed i et projekt eller en opgave, kan du bruge Bæredygtighedspuslespillet. Det er et værktøj, som kan anvendes til at se indsatser i et helhedsperspektiv og derigennem få ideer til at gøre løsningen mere bæredygtig.

Puslespillet er opbygget som en ring med tre farver. Hver farve illustrerer den sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtighed. De grønne brikker handler om den miljømæssige bæredygtighed, de blå om den økonomiske bæredygtighed og de orange handler om den sociale bæredygtighed.
De enkelte brikker er delemner af de tre dimensioner.

På hver brik står et spørgsmål, så man via spillet får tænkt hele vejen rundt om alle elementer af bæredygtighed og taget stilling til, hvilke emner der er relevante at arbejde med i projektet/opgaven, hvis man ønsker en bæredygtig løsning.

Bæredygtighedspuslespillet bruges internt i Odense Kommune og i forbindelse med uddeling af Odense Bæredygtighedspris. Du kan også som aktør i Odense bruge puslespillet og få ideer til at gøre din indsats mere bæredygtig. Derudover arbejder flere aktører i Nordtyskland på at lave en tysk version af puslespillet. Nederst kan du finde en tysk, engelsk og japansk udgave af puslespillets spilvejledning.

 

Dansk Spilvejledningen til Bæredygtighedspuslespillet  opdateres løbende på baggrund af brugerinput. Den seneste version er Spilvejledningen fra d. 13.2.2013.

  
Læs den tyske spilvejledning (auf Deutsch) pr. 06.01.2014.
Den tyske spilvejledning er lavet af Dipl.-Ing. Christian Zieske, Hamburg, Senior Programmberater bei der atene KOM GmbH, Berlin, c.zieske@atenekom.eu.

 

Læs den engelske spilvejledning (in English) pr. 31.03.2014.

Den engelske spilvejledning er lavet af civil ingeniør Christoffer Kirk 

Strandgaard, Odense Kommune

Læs den japanske spilvejledning (in Japanese) pr. 01.04.2014. 

By- og Kulturforvaltningen