Spring til indhold

Miljøpolitik

Bæredygtige Sammen – Odense Kommunes Miljøpolitik.

Bæredygtige Sammen er Odense Kommunes miljøpolitik. 

Den sætter den 
politiske ramme og retning og inviterer til at skabe bæredygtige og innovative løsninger ved fælles indsatser mellem kommunen, borgere, frivillige, foreninger, organisationer og erhvervslivet. 

Et centralt element i ”Bæredygtige Sammen” er, at det skal ske gennem samarbejde, netværk og dialog.

Bæredygtige Sammen – Odense Kommunes Miljøpolitik 2012 

Odense Kommune kan ikke løfte opgaven alene og er afhængig af, at lokale aktører tager medansvar og deltager i nye samarbejder. 

 

Vi ser de miljømæssige udfordringer som en mulighed for at skabe vækst og arbejdspladser og være med til at udvikle fremtidens bæredygtige løsninger i Odense.  
  
Visionen i Odense Kommunes nye Miljøpolitik er, at vi i Odense skaber bæredygtig udvikling sammen og gør det til en del af byens vækst. Med Miljøpolitikken kobles den miljømæssige, den sociale og den økonomiske dimension af bæredygtighed. Der er formuleret seks mål, som skal opfylde visionen for en bæredygtig udvikling:

  • Bæredygtig udvikling er et fælles ansvar
  • Odense er en del af Fyns grønne have med klimavenlige og økologiske fødevarer
  • Naturen er det bæredygtige livsgrundlag i Odense
  • Odense er en ambitiøs klimakommune
  • Odense har et sammenhængende trafiksystem med fokus på bæredygtige transportformer
  • Børn og unge i Odense er parate til at tage ansvaret for et bæredygtigt Odense

I miljøpolitikken Bæredygtige Sammen kan du læse en uddybning af de seks miljøpolitiske mål og blandt andet læse, hvad Odense Kommune kan gøre, hvad andre aktører kan, og hvad vi kan gøre sammen.

 

Miljøpolitikken udmøntes via strategien "Bæredygtige Sammen - Sådan".
 

Bæredygtighedspuslespillet er brugt i Miljøpolitikken

Ved hvert mål i Miljøpolitikken har vi ”lagt bæredygtigheds-puslespillet” og gennemtænkt målet i forhold til alle tre dimensioner af bæredygtighed. Det er illustreret med en ring, sat sammen af brikker i tre forskellige farver. De grønne brikker handler om den miljømæssige bæredygtighed, de blå handler om den økonomiske bæredygtighed, og de orange handler om den sociale bæredygtighed.
Bæredygtighedspuslespil til Odense Bæredygtighedspris
 
Du kan læse mere om, hvordan du bruger bæredygtigheds-puslespillet her.

 

 

Én af tre politikker om bæredygtighed

Miljøpolitikken er en af tre tværgående politikker i Odense Kommune, som sikrer bæredygtig udvikling.  Erhvervs- og Vækstpolitikken fokuserer overvejende på økonomisk bæredygtighed, sundhedspolitikken overvejende på den sociale bæredygtighed, og miljøpolitikken overvejende på miljømæssig bæredygtighed.

 

Borgernes holdning til miljøpolitikken

Der er i politikken sat fokus på at involvere en lang række aktører. I udarbejdelsen af politikken er der gennemført en Borgerpanelsundersøgelse, der omhandlede borgernes holdning til de mest borgerrelaterede mål i politikken.


By- og Kulturforvaltningen