Strategi for Odense Kommunes sundhedspolitik

Denne strategi er bundet op på de politiske mål i sundhedspolitikken, og effektmålene i strategien er udledt af de politiske mål på kort, mellemlang og lang sigt.

Strategien ”Sund Sammen – Sådan” tager afsæt i eksisterende evidens på sundhedsområdet, forvaltningsspecifikke effektmål, strategier, udvalgspolitikker samt input fra en lang række eksterne og interne aktører i forbindelse med udarbejdelse af strategien.


På en række områder hænger ”Sund Sammen – Sådan” tæt sammen med de øvrige tværgående politikker, hvorved der kan skabes synergieffekt af disse.


 

Læs hele strategien for Odense Kommunes sundhedspolitik her.

Opdateret 09-01-2018

Borgmesterforvaltningen