Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategien sætter en entydig politisk retning for arbejdet med at få borgerne i job.

Allerede i dag oplever flere af byens mere end 6.000 virksomheder ikke at kunne rekruttere den arbejdskraft, de har behov for. Samtidig har vi næsten et lige
så stort antal odenseanere, hvis eneste udfordring er, at de mangler et job.


Det overordnede mål med denne rekrutteringsstrategi er derfor at sikre byens virksomheder den nødvendige arbejdskraft og dermed bidrage til at nedbringe den odenseanske ledighed.


 

Læs hele Odense Kommunes rekrutteringsstrategi (2016-2018) her.

Opdateret 09-01-2018

Borgmesterforvaltningen