Spring til indhold

KOMspot - forebyggelse af ungdomskriminalitet

Odense Kommune vil skabe en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet gennem tværfagligt samarbejde.

Vi må konstatere, at det er svært at forudsige om et barn eller en ung med risikoadfærd bliver kriminel. I det forebyggende arbejde skal vi derfor arbejde for at gøre alle børn og unge robuste overfor sociale og miljørelaterede belastninger. Det skal vi gøre på tværs af fagligheder ved hjælp af de gode initiativer, der sker hver dag.

 

Strategien besvarer ikke alle konkrete spørgsmål men er retningsgivende for, hvordan Odense Kommune, i samspil med strategien Ny Virkelighed - Ny Velfærd, og
i et ligeværdigt samarbejde mellem Fyns Politi og boligorganisationerne i Odense vil arbejde med de kriminalpræventive indsatser på SSP-platformen.

 

 

Læs hele KOMspot her.

Borgmesterforvaltningen