Spring til indhold

Fornyelsesstrategi

Innovation og fornyelse skal sikre, at Odense Kommune fortsat udvikler sig i den rigtige retning, og at kvaliteten ligeledes hele tiden forbedres.

Evnen til at komme med nye ideer, at forny og innovere bliver afgørende, hvis Odense Kommune fortsat skal sikre udvikling og forbedring af kvaliteten.

 

Fornyelsesstrategien skal bidrage til at imødekomme de fremtidige udfordringer og på trods af disse skabe økonomisk råderum til nye politiske prioriteringer. Derfor er formålet med strategien at opsamle, udvikle og omsætte ideer til nye måder at løse kommunens opgaver på med henblik på at bevare eller forbedre kvaliteten i opgaveløsningen for de samme eller færre ressourcer.

 

 

Læs hele Odense Kommunes fornyelsesstrategi (2009) her.

Borgmesterforvaltningen