Spring til indhold

Digitaliseringsstrategi (BMF)

  Digitalisering skal skabe gevinster, og digitaliseringsstrategien er den fælles ramme, som beskriver hvordan.

Gevinsterne skal bl.a. realiseres gennem mere forpligtende samarbejde og øget vægt på innovation.


Strategien er en digital udmøntning af ”Ny virkelighed – ny velfærd” og skal også fungere som bindeled mellem de fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringsstrategier og forvaltningernes strategier. 


 

Læs hele digitaliseringsstrategien (2012-2015) her.

Borgmesterforvaltningen