Spring til indhold

Vedholdenhed

Noget af det vigtigste, vi som forældre og professionelle voksne kan give børn og unge med i bagagen, er evnen til at kende og udsætte egne behov og blive ved, selvom tingene er svære, eller der er noget, de hellere vil.

Vi skal blandt andet sørge for, at børn og unge møder udfordringer. Børnene skal kende deres styrker og svagheder og få erfaring med at kunne overkomme udfordringer.

 

Eksempel 1

Fredag eftermiddag er hård for de fleste. Når man er børnehavebarn, kan benene være rigtig trætte, og det er ikke ualmindeligt, at vi som voksne tager barnet på armen. Det er nemmere og hurtigere for alle. Lærer vi i stedet for barnet at gå selv, lærer barnet, at det kan selv. Det giver barnet en erfaring med sig, til næste gang noget er hårdt.

 

Eksempel 2

I en af byens 2. klasser har lærere og pædagog sammen med forældrene sat fokus på elevernes evne til at koncentrere sig og vedblive i fordybelse i opgaven. En af drengene har rigtig svært ved det i dansktimerne, fordi han synes, han skriver grimt. Han græder, skælder ud og vil ikke. Forældrene og dansklæreren arbejder sammen om at motivere og støtte ham, så han får redskaber til at styre vreden, mens han træner at blive i skriveopgaven. Drengens vredesudbrud mindskes hurtigt og forsvinder helt med tiden.

 

Eksempel 3

En sundhedsplejerske bliver kontaktet af et forældrepar, der har svært ved at få deres barn til at falde i søvn. Forældrene er usikre på, hvad de skal gøre. Den usikkerhed mærker barnet og bliver uroligt og græder meget ved sovetid. Forældrene er frustrerede og føler sig som dårlige forældre. Sundhedsplejersken støtter forældrene til at holde fast og signalere ro i puttesituationen. Stille og roligt mærker forældrene, at det, de gør, virker for barnet. Det er med til at skabe trygge rammer for barnet, og barnet bliver dermed trygt og får tillid til sig selv og omverdenen.

Vedholdenhed - relaterede begreber

Robusthed - selvdisciplin - koncentration - udholdenhed - ihærdighed - anstrengelse - viljestyrke - tålmodighed - tillid til egne handlemuligheder

Børn- og Ungeforvaltningen