Byfornyelsesstrategi

Odense Kommune har en lang tradition for byfornyelse. Læs her byfornyelsesstrategien, der er lagt for kommunen.

Byfornyelsen er en del af kommuneplanens målsætning for opnåelse af en bedre og smukkere by.


Visionen for byfornyelse i Odense Kommune er at tilstræbe en målrettet støtte til de dårligste områder og ejendomme.


Byfornyelse handler om renovering, istandsættelse og ombygning af nedslidte boliger og deres omgivelser. Herudover støttes udførelse af fælles fri– og opholdsarealer.


Gode bymiljøer og boliger er nemlig en forudsætning for investeringer, vækst og velfærd.

 

Læs hele Odense Kommunes byfornyelsesstrategi her.

Opdateret 09-01-2018

Borgmesterforvaltningen