Odense som frikommune

Her kan du læse om Odense som frikommune.

Odense som frikommune

Odense Kommune var med i frikommuneforsøg I (læs mere herom nedenfor) og er med i det nuværende frikommuneforsøg II, der løber i perioden 2016 – 2020. Frikommuneforsøg II adskiller sig fra frikommuneforsøg I ved, at kommunerne ikke er udpeget som enkelt kommuner, men i netværk af kommuner og ansøger om forsøg via netværkene.

Odense Kommune deltager i ét netværk på ældre- og handicapområdet med titlen: En mere sammenhængende indsats på tværs af sektorområder inden for sundhed og omsorg. Frikommunenetværket består af Esbjerg, København, Randers, Aarhus og Odense.

Regeringen har givet frikommunerne i frikommuneforsøg I mulighed for at forlænge enkelte forsøg til 1/1 2019. 
Se de forsøg, der gennemføres i det nye frikommuneforsøg, og hvilke der videreføres fra det tidligere frikommuneforsøg i Frikommunevedtægten (sep. 2017) 

Nedenfor kan du læse om frikommuneforsøg I (2011 - juli 2017), og hvad det betyder at være frikommune.

 

Odense Kommunes frikommuneforsøg i perioden 2011 til juli 2017 
Odense Kommune var en af ni kommuner, der fik status som frikommune i perioden 2011 til juli 2017. At være frikommune giver mulighed for fritagelse fra statslige krav og regler – herunder proces- og dokumentationskrav. Forsøgene giver muligheder for at tænke anderledes og fornyende i løsningen af kerneopgaverne f.eks. i forhold til arbejdsgange og samarbejdsformer såvel internt i kommunen som i relation til vores samarbejdspartnere. Se de forsøg, der blev igangsat og blev gennemført i Odense Kommune i frikommuneforsøg I i den tidligere frikommunevedtægt (juni 2016).

Regeringen offentliggjorde i november 2016 en liste med de forsøg, der ønskes udbredt til alle landets kommuner fra det første frikommuneforsøg. Det drejer sig om følgende af Odenses forsøg:

  • Reklamer på boggnasker.dk
  • Mulighed for at grundejere selv kan administrere drift og vedligeholdelse af belysning på private fællesveje 
    (Forsøget er ikke længere relevant, da Odense Kommune (jfr. byrådssag fra d. 25/5 2016) fra 1/1 2017 betaler gadebelysning på private fællesveje) 
  • Midlertidige aktiviteter som mulighed i lokalplaners anvendelsesbestemmelser
  • Genberegning af brugertakster hvert 3. år
  • Informeret samtykke til tandbehandlinger
  • Informeret samtykke til sundhedsaftaler på skoler 

Evalueringerne af de enkelte frikommuneforsøg

Evalueringerne af de enkelte forsøg i frikommuneforsøget I blev behandlet i byrådet d. 27. april 2016 og efterfølgende indsendt til Social – og Indenrigsministeriet til fristen d. 30. april 2016.

Se evalueringerne:

Evalueringer af frikommuneforsøg gennemført i Borgmesterforvaltningen
Evalueringer af frikommuneforsøg gennemført i By- og Kulturforvaltningen
Evaluering af frikommuneforsøg gennemført i Ældre- og Handicapforvaltningen
Evalueringer af frikommuneforsøg gennemført i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Evaluering af frikommuneforsøg gennemført i Børn- og Ungeforvaltningen

 

 

Forsøg, der kun har været gennemført i en tidsmæssig meget begrænset periode eller kun er anvendt i meget begrænset omfang, er undtaget fra evalueringskravene. For disse forsøg er der krav om, at der  indsendes en redegørelse for den manglende evaluering. 

Odense Kommune havde 9 forsøg, der ikke blev evalueret fuldt ud. Se begrundelserne og hvilke forsøg det drejer sig om i

 

Redegørelser for manglende evalueringer af frikommuneforsøg

 
Forslag fra Odense Kommune

 

De tre ansøgningsrunder (gennemført i perioden juli 2011 - juni 2013) har bidraget til i alt 89 forslag fra Odense Kommune. Herud over vedtog byrådet at søge om 12 forsøg udviklet i samarbejde med de øvrige frikommuner og de relevante ministerier.

Byrådet beslutter, hvad der skal ske
Det er Byrådet, der beslutter, hvilke frikommuneforsøg, der skal sættes i gang. 

Bedre tid til kerneopgaverne 
Formålet med forsøget fra regeringens side er at komme unødvendige proces- og dokumentationskrav baseret på sædvane til livs ved at løsne op for de statslige bindinger af kommunerne. Målet er at opnå en bedre ressourceanvendelse, hvor de ansatte får mere tid til de kommunale kerneopgaver. Frikommuneforsøget sigter på at nå dette mål ved at åbne for initiativer, der kan øge fagligheden og kvaliteten i ydelserne til gavn for både borgere og medarbejdere, uden at de samlede kommunale udgifter derved stiger.

Spørgsmål til frikommuneforsøget 

Har du spørgsmål til frikommuneforsøg I i Odense Kommune, er du velkommen til at kontakte: 
Viben Prisholm , Borgmesterforvaltningen, telefon: 65 51 11 92
 
Har du spørgsmål til frikommuneforsøg II i Odense Kommune, er du velkommen til at kontakte: 
Stine Haubro Falk, Ældre- og Handicapforvaltningen, telefon: 51 46 45 53


Opdateret 01-11-2018

Borgmesterforvaltningen