Spring til indhold

Frikommuneforsøg

Her kan du læse om Odense Kommunes frikommuneforsøg.

Odense Kommune var med i frikommuneforsøg I (læs mere herom nedenfor) og er med i det nuværende frikommuneforsøg II, der løber i perioden 2016 – 2020. Frikommuneforsøg II adskiller sig fra frikommuneforsøg I ved, at kommunerne ikke er udpeget som enkelt kommuner, men i netværk af kommuner og ansøger om forsøg via netværkene. Odense Kommune deltager i ét netværk på ældre- og handicapområdet. 
 

Frikommunevedtægt

Se de forsøg, der gennemføres i det nye frikommuneforsøg i Frikommunevedtægten.

Nedenfor kan du læse mere om frikommuneforsøg I, og hvad det betyder at være frikommune.

 

Frikommuneforsøg I  

Odense Kommune var en af ni kommuner, der fik status som frikommune i perioden 2011 til juli 2017. At være frikommune giver mulighed for fritagelse fra statslige krav og regler – herunder proces- og dokumentationskrav. Forsøgene giver muligheder for at tænke anderledes og fornyende i løsningen af kerneopgaverne f.eks. i forhold til arbejdsgange og samarbejdsformer såvel internt i kommunen som i relation til vores samarbejdspartnere. Se de forsøg, der blev igangsat og blev gennemført i Odense Kommune i frikommuneforsøg I i den tidligere frikommunevedtægt (juni 2016).

 

Evaluering af frikommuneforsøgene


Evalueringerne af de enkelte forsøg i frikommuneforsøg I blev behandlet i byrådet d. 27. april 2016 og efterfølgende indsendt til Social – og Indenrigsministeriet til fristen d. 30. april 2016.

Se evalueringerne:

Evalueringer af frikommuneforsøg gennemført i Borgmesterforvaltningen
Evalueringer af frikommuneforsøg gennemført i By- og Kulturforvaltningen
Evaluering af frikommuneforsøg gennemført i Ældre- og Handicapforvaltningen
Evalueringer af frikommuneforsøg gennemført i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Evaluering af frikommuneforsøg gennemført i Børn- og Ungeforvaltningen

 

Forsøg, der kun har været gennemført i en tidsmæssig meget begrænset periode eller kun er anvendt i meget begrænset omfang, er undtaget fra evalueringskravene. For disse forsøg er der krav om, at der  indsendes en redegørelse for den manglende evaluering. 

Odense Kommune havde 9 forsøg, der ikke blev evalueret fuldt ud. Se begrundelserne og hvilke forsøg det drejer sig om i

 

Redegørelser for manglende evalueringer af frikommuneforsøg

 

Byrådet beslutter

Det er Byrådet, der beslutter hvilke frikommuneforsøg, der skal ansøges om. Spørgsmål til frikommuneforsøget 


Har du spørgsmål til frikommuneforsøg I i Odense Kommune, er du velkommen til at kontakte: 
Viben Prisholm , Borgmesterforvaltningen, telefon: 65 51 11 92
 
Har du spørgsmål til frikommuneforsøg II i Odense Kommune, er du velkommen til at kontakte: 
Lone Møller Henriksen, Ældre- og Handicapforvaltningen, telefon: 65513224

Borgmesterforvaltningen