Ny virkelighed - Ny velfærd

Odense Kommunes velfærdsdagsorden, som går under navnet 'Ny virkelighed - Ny velfærd', handler om, hvordan vi i Odense Kommune vil imødekomme de økonomiske udfordringer som vores velfærdsstat står over for. .

Den nye velfærdsdagsorden handler om, hvordan vi i Odense Kommune vil imødekomme de økonomiske udfordringer i samfundet gennem tre tværgående arbejdsformer:

  • Samarbejde - giver frihed til at kunne
  • Forebyggelse fremfor brandslukning
  • Fællesskaber - et rigere liv for alle

Kendetegnende for dem alle er at kommunen ikke blot arbejder på at finde billigere måder at drive kerneopgaverne på - vi har også en ambition om at udvikle bedre og mere bæredygtig velfærd.

 

Strategien kalder vi Ny virkelighed - Ny velfærd.

At lege er at leve

Odenses vision er ”At lege er at leve”. Den
handler netop om at tænke nyt, når det gælder relationer, læring, innovation, udvikling og vækst. 

 

Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige udfordringer, der præger dagsordenen. Det begrænsede økonomiske råderum er et grundvilkår. Den demografiske udvikling betyder, at der fremover bliver færre og færre hænder til at løfte opgaverne, og samtidig forventes efterspørgslen på en række kommunale kerneydelser at stige og ændre sig i retning af mere differentierede indsatser og tilbud.

 

 

 

Opdateret 28-04-2016

Borgmesterforvaltningen