Spring til indhold

Fjernvarme Fyn – eventuelt salg

Byrådet besluttede med vedtagelsen af Odense Kommunes budget 2020 den 30. oktober 2019 at undersøge muligheden for en sammenlægning af Fjernvarme Fyn og det forbrugerejede selskab Energi Fyn til et samlet stort forbrugerejet forsyningsselskab.

Byrådet har løbende været orienteret om processen og har haft mulighed for at drøfte proces, vilkår og betingelser for en eventuel sammenlægning og stille spørgsmål.

 

Nedenfor er en samlet oversigt over det materiale, herunder præsentationer, dagsordener og skriftlige svar på spørgsmål, som siden efteråret 2019 er rundsendt til eller på anden måde gjort tilgængelig for byrådets medlemmer.

 

Oversigten bliver opdateret, hvis byrådet får tilsendt nyt materiale, eller hvis nyt materiale på anden vis bliver gjort tilgængelig. Dog vil fortroligt materiale ikke indgå i oversigten.

 

Oversigt over materiale

 

Dato Dokumenter (PDF)
30. oktober 2019 Uddrag af budgetforlig 2020 
19. november 2019 Præsentation af forventet proces ved borgmester Peter Rahbæk Juel (byrådets kvartalsmøde)
19. november 2019 Præsentation af Fjernvarme Fyn ved Jan Strømvig, adm. direktør i Fjernvarme Fyn (byrådets kvartalsmøde)
19. november 2019 Præsentation af Energi Fyn ved Bent Agerholm, adm. direktør i Energi Fyn (byrådets kvartalsmøde)
31. marts 2020
Præsentation fra byrådets drøftelse af grundlag, vilkår og betingelser ved evt. salg af Fjernvarme Fyn (byrådsorientering)
8. april 2020
Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med orienteringen af byrådet den 31. marts 2020
15. april 2020
Beslutning i økonomiudvalget om forhandlingsmandat vedr. salg af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn 
21. april. 2020
Supplerende spørgsmål vedrørende evt. salg af Fjernvarme Fyn
23. april 2020
Supplerende spørgsmål vedrørende evt. salg af Fjernvarme Fyn
29. april 2020
Beslutning i byrådet vedrørende forslag fra byrådsgruppe C, Ø og Å - Offentlig debat vedr. salg af Fjernvarme Fyn samt køreplan for den demokratiske proces 
1. maj 2020 Pressemeddelelse vedrørende budgetforlig 2020 ”Vilje til velfærd”
20. maj 2020
Supplerende spørgsmål vedrørende overskud fra Fjernvarme Fyn
25. maj 2020
Supplerende spørgsmål vedrørende incitamentsstruktur for ledende medarbejdere
27. maj 2020
Supplerende spørgsmål vedrørende incitamentsstruktur for ledende medarbejdere
27. maj 2020
Supplerende spørgsmål vedrørende overskud fra Fjernvarme Fyn
2. juni 2020
Supplerende spørgsmål vedrørende evt. salg af Fjernvarme Fyn og det planlagte biomasseanlæg
8. juni 2020
Spørgsmål vedrørende andelen af lokalt indkøbt træflis
9. juni 2020  Supplerende spørgsmål vedrørende overskud fra Fjernvarme Fyn
10. juni 2020
Supplerende spørgsmål vedrørende fremadrettet indkøb af træflis

Borgmesterforvaltningen