Spring til indhold

Smart City Odense- Den intelligente storby

Projektet Smart City beskæftiger sig med udviklingen af Odense til en intelligent storby gennem samarbejde, teknologi og data til gavn for hele byen.

Smart City - Den intelligente storby

Odense Kommune vil udvikle en Smart City, en intelligent storby, der kombinerer digitale muligheder med det fysiske og sociale - dér hvor det gavner mennesker.

Vi vil motivere borgere, virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner, organisationer og myndigheder til at samarbejde om udvikling og anvendelse af ny teknologi og nye data, så der skabes muligheder for borgere og nye forretningsområder for virksomheder.

Når data deles, kan nye løsninger skabes, som kan give glæde i vores by. Med Smart City melder Odense ind i den digitale tidsalder og skaber løsninger i partnerskaber, som gavner borgere, virksomheder og miljøet.

 

Odense vil vækst og udvikling

Odense har et stærkt strategisk fokus på udvikling og vækst i en lang række politikker og strategier med fokus på erhvervsudvikling, byudvikling og oplevelsesudvikling. Fælles for dem er, at udviklingen baseres på partnerskaber mellem alle, som kan og vil bidrage.

En styrket vækst og udvikling afhænger af vores kreativitet, samarbejdsevne og måder at løse udfordringer på.

De innovative løsninger skabes i høj grad der, hvor forskellige parter møder hinanden. Vi inviterer derfor til partnerskaber om smarte løsninger i håndteringen af kommunens mange opgaver, så vi sammen kan skabe grobund for at udvikle og fremtidssikre velfærden i Odense Kommune.

Strategi for Smart City

By- og Kulturforvaltningen