Spring til indhold

Skt. Klemens Kvarterplan

Bystrategisk Stab i Odense Kommune og en gruppe borgere fra Skt. Klemens, kvarterplangruppen, arbejdede i 2009-2011 med et pilotprojekt i form af en kvarterplan for Skt. Klemens.Det var ikke en kvarterplan i traditionel forstand, men mere en udviklingsplan for det fysiske og sociale miljø i Skt. Klemens.

 

Der var ikke afsat økonomiske midler til kvarterplanen, så skulle idéerne realiseres, var det ved at søge fonde og puljer.

Idéen med kvarterplanen blev præsenteret på et borgermøde november 2009. Den fysiske del af kvarterplanen blev drøftet på borgermødet, og der var mulighed for at komme med idéer til forbedringer og udvikling af det fysiske miljø i Skt. Klemens.

 

Den sociale del blev der arbejdet med gennem spørgeskemaundersøgelsen naboskabet.dk. Her svarede beboerne på en række spørgsmål om, hvordan det er at bo i området i forhold til f.eks. tryghed, fysiske omgivelser og kontakt til naboer. Kort sagt, undersøgelsen tog pulsen på naboskabet i Skt. Klemens.

Resultatet af naboskabsundersøgelsen og nogle af de idéer der kom frem i besvarelserne, blev præsenteret på et borgermøde marts 2010.

 

På borgermødet blev der dannet seks arbejdsgrupper som hen over foråret og sommeren 2010 arbejdede med idéer om legeplads, børn og unge aktiviteter, kultur og aktivitetshus, sociale og kulturelle aktiviteter, byinventar og trafik.

Repræsentanter fra de seks arbejdsgrupper og Odense Kommune udarbejdede et forslag til en kvarterplan som blev præsenteret på et borgermøde oktober 2010, hvor planen også var til debat blandt de fremmødte. De forskellige synspunkter blev taget med i det videre arbejde som mundede ud i Skt. Klemens Kvarterplan - et pilotprojekt. Kvarterplanen var til orientering i Økonomiudvalget maj 2011.

Skt. Klemens kvarterplan
Borgmesterforvaltningen