Spring til indhold

Trafikplan for Odense Bymidte

Trafikplanen sætter fokus på den centrale del af bymidten.

Trafikplanskitse

Dette indebærer ændringer og forbedringer for biltrafik og parkering, bybusser og minibusser, cykeltrafik og cykelparkering samt for fodgængerområder og -forbindelser.

 

Målsætning

Hovedformålene med trafikplanen er at:

gøre bymidten mere attraktiv, samtidig med at der fortsat skal være høj tilgængelighed for bilister og god p-dækning trafikanter uden ærinde inden for cityringen ikke skal kunne bruge bymidten som smutvej bybusserne tilpasses bymidtens trafikmønster, så tilgængeligheden forbedres, uden at handels- og bymiljøet ødelægges

 

Overordnede principper

Biltrafikken

Biltrafikken

Adgangen til parkeringspladserne forbedres.

Bybustrafikken

 

Bybustrafikken

Enkelte bybusruter omlægges

.Cykeltrafikken

Cykeltrafikken

Cykelringen (markeret med grønt) fuldendes, og der etableres et godt cykelparkeringstilbud ved cykelringen.

Fodgængertrafikken

Fodgængertrafikken

Gågadeområdet udvides, og der etableres flere fodgængervenlige gader. Fodgængerforbindelserne på tværs af cityringen styrkes.

Gå til start: Odense Bymidte

By- og Kulturforvaltningen