Spring til indhold

Kvarterplan for Odense Bymidte

Kvarterplanen ligger til grund for de fremtidige forandringer i byen.

Kvarterplanskitse 

Kvarterplanen indeholder en række principper for forbedringer i byen. Der bliver præsenteret løsningsforslag til nye pladser, omlægninger af gadestrækninger og nyt byggeri. 


Kvarterplanen ligger til grund for de fremtidige forandringer i byen.

 

Senere planer har dog tilsidesat dele af planen.


Målsætning

Hovedformålet med kvarterplanen er at forskønne bymidten på baggrund af Odenses særlige kvaliteter, så den bliver et behageligt sted at færdes.

 

Endvidere skal det fastlægges i planen, hvordan og i hvilken rækkefølge forbedringerne skal ske.

Overordnede principper

 Linier

.

  

 

Linier - Åen, Vestergade og jernbanen skal styrkes som vigtige øst-vestgående linier i byen.

 Hovedgade

 

 

   

Hovedgade -Vestergade skal styrkes som hovedgade.

 Bebyggelsesmønstre

  

 

Bebyggelsesmønstre - De oprindelige bebyggelsesmønstre skal bevares og udbygges. Middekalderkernens særlige karakter skal tydeliggøres.

 Sigtepunkt

 

  

 

Sigtepunkt - Sigtelinierne til domkirken skal fastholdes og tydeliggøres.

Gå til start: Odense Bymidte


Opdateret 11-11-2019

By- og Kulturforvaltningen