Spring til indhold

Eksempel på løsningsforslag - Nørregade

Her kan du se et forslag til, hvordan området omkring Nørregade forskønnes.

Kvarterplanen og trafikplanen indeholder mange forslag til større og mindre forbedringer i bymidten.

Her kan du se et forslag til, hvordan området omkring Nørregade kan forskønnes.

Nørregade plantegning

.

Gaderne omlægges og fortovene gøres bredere, så området bliver mere behageligt at færdes i for fodgængere.

 

Derudover får butikker mere plads til at udstille varer, og cafeer får mulighed for udendørs servering.

Små og uformelle pladsdannelser giver gode muligheder for ophold i området.

 

Nørregade set mod syd

.

Nørregade set mod syd med Odense Slot til højre

Ny belægning fra væg til væg vil tydeliggøre den lille pladsdannelse.

.
Nørregade principskitse

.

.
.Princip fra kvarterplanen

Nørregade er ligesom Jernbanegade den oplagte bymæssige forbindelse mellem Odense Banegård Center og centrum.

 

Denne forbindelse skal styrkes og gøres mere behagelig for fodgængere.


Opdateret 01-11-2019

By- og Kulturforvaltningen