Spring til indhold

Eksempel på løsningsforslag - Nørregade

Her kan du se et forslag til, hvordan området omkring Nørregade forskønnes.

Kvarterplanen og trafikplanen indeholder mange forslag til større og mindre forbedringer i bymidten.

Her kan du se et forslag til, hvordan området omkring Nørregade kan forskønnes.

Nørregade plantegning

Gaderne omlægges og fortovene gøres bredere, så området bliver mere behageligt at færdes i for fodgængere.

Derudover får butikker mere plads til at udstille varer, og cafeer får mulighed for udendørs servering.

Små og uformelle pladsdannelser giver gode muligheder for ophold i området.

 

Nørregade set mod syd med Odense Slot til højre

Nørregade set mod syd

Ny belægning fra væg til væg vil tydeliggøre den lille pladsdannelse.

 

Princip fra kvarterplanen

Nørregade principskitse

Nørregade er ligesom Jernbanegade den oplagte bymæssige forbindelse mellem Odense Banegård Center og centrum.

 

Denne forbindelse skal styrkes og gøres mere behagelig for fodgængere.

 

By- og Kulturforvaltningen