Spring til indhold

Eksempel på løsningsforslag - Kongensgade

Her kan du se forslag til, hvordan Kongensgade kan forlænges som gågade.

Kvarterplanen og trafikplanen indeholder forslag til større og mindre forbedringer i bymidten.

Her kan du se et forslag til, hvordan Kongensgade kan forlænges som gågade frem til Vestre/Østre Stationsvej.

Det er kvarter- og trafikplanernes mål, at de eksisterende gågader skal bindes sammen med nye fodgængervenlige gader og pladser.

 

En lukning af Vindegade ved Kongensgade vil forbedre vilkårene for såvel bilister som for fodgængere og cyklister.

 

Samtidig vil lukningen give mulighed for buskørsel i Vindegade.

 

Kongensgades afslutning ved Vestre/Østre Stationsvej

Kongensgade

En pavillon afslutter gågaden, og det foreslås at forbedre overgangen til Vesterport

Løsningsprincip for biltrafik

Kongensgade principskitse

Klostervej erstatter Kongensgade som primær adgangsvej.

By- og Kulturforvaltningen