Spring til indhold

Eksempel på løsningsforslag - hjørnet mellem Vesterbro og Vindegade

Her kan du se et forslag til forbedringer af trafikforhold og gaderum.

Kvarterplanen og trafikplanen indeholder forslag til større og mindre forbedringer i bymidten.

Her kan du se et forslag til forbedringer af trafikforhold og gaderum på hjørnet mellem Vesterbro og Vindegade - også kaldet Føtexgrunden.

 

Skitse af Føtexgrunden set ud ad Vesterbro

Vesterbro ved Føtex

Føtexgrunden foreslås afgrænset af en mur foran de eksisterende trærækker langs Vesterbro og Vindegade.

Vestergade/Vesterbro markeres ved, at Vesterbros fortovsbelægning trækkes over Vindegade og afsluttes i en lille plads foran indgangen til Føtexgrunden.

 

Princip fra trafikplanen

Vesterbro principskitse

Der skal skabes bedre fremkommelighed på Ring 1(markeret med rødt), så trafikken afvikles mere glidende.

Vesterbro/Ansgargade får første prioritet, mens Vindegade og den inderste del af Vesterbro bliver sidegader.

 By- og Kulturforvaltningen