Spring til indhold

Helhedsplan for Roulunds arealer

Odense Kommune har udarbejdet en helhedsplan for "Roulunds arealer" - området syd for SDU og Nyt OUH mellem Hestehaven og motorvejen.

Formålet med planen har været, at fastlægge den nødvendige infrastruktur og overordnede anvendelse af arealerne i et samlet billede.

Hermed sættes der fokus på, hvordan det regionale erhvervsområde ved motorvejen i den sydøstlige del af Odense kan udvikles, så der sikres sammenhæng til den fremtidige letbane, ny tilkørsel til motorvejen, Nyt OUH og de omgivende virksomheder samtidig med, at de landskabelige kvaliteter i området sikres.

Helhedsplanen er udformet i dialog med Odense Erhvervspark A/S som ejer ”Roulunds arealer”

By- og Kulturudvalget har vedtaget helhedsplanen på udvalgsmøde den 24. juni 2014. 

Helhedsplanen skal danne grundlag for udarbejdelse af detaljerede lokalplaner for nyt byggeri.

Læs planen:

Læs helhedsplan for Roulunds arealer

By- og Kulturforvaltningen