Spring til indhold

Helhedsplan for området ved Syddansk Universitet

Denne helhedsplan præsenterer en del af de visioner og tanker, der ligger til grund for den udvikling af Campusområdet.

Udviklingen af området omkring Syddansk Universitet omfatter i løbet af de kommende år placering af et nyt OUH, etablering af en ny forsker- og videnspark samt etablering af et særligt portalområde ved SDU med en række funktioner til støtte for studiemiljøet, forskning og innovation.

Odense Kommune har udarbejdet en overordnet helhedsplan for arealerne for at sikre, at planlægningen og udviklingen af området kan ske ud fra en samlet afvejning og belysning af grønne strukturer og forbindelser, vej- og trafikbetjening, byggerummeligheder, bæredygtighed m.m.
 

Planen er ikke bindende i sig selv. Det er tanken, at planen skal danne grundlaget for arkitektkonkurrencer og lokalplaner for de fremtidige aktiviteter.

Planens kapitler er gemt i PDF-format. For at kunne læse dem, skal du have installeret det gratis program Adobe Reader.

Vision Odense og Planstrategien (1.8 Mb)

- Odense som vidensby
- Odense som bæredygtig by 

 

Bydelen (0.7 Mb)

 

Baggrundsanalyser (2.7 Mb)

- Landskabet
- Bebyggelsesstrukturen
- Terrænet
- Beskyttelsesinteresser

Den nye grønne struktur (7.3 Mb)

De nye planprincipper (0.4 Mb)
 

Ny bebyggelse og infrastruktur (5.2 Mb)

- Forudsætninger for bebyggelsen
- Infrastruktur og forudsætninger

Konkretisering af de nye planprincipper (12 Mb)

- Den bebyggede struktur
- Fortætning langs den interne vej
- Bebyggelsen langs kanter

Oversigtskort

 

Byrådet vedtog på mødet den 5/11 2008 et forslag til Helhedsplan.

 

Forslaget har været i høring frem til den 15/1 2009 og har været drøftet på et offentligt møde den 9/12 2008.

 

By- og Kulturudvalget og byrådet er blevet orienteret om sagen på møder henholdsvis den 16/6 og den 27/8 2008.


By- og Kulturforvaltningen