Spring til indhold

Skt. Klemens: Kommuneplan 2020-2032

Kommuneplan 2020-2032 giver mulighed for nye grunde i Skt. Klemens.

I det østlige Skt. Klemens giver det nye forslag til kommuneplan mulighed for, at der fra 2020-2023 kan udstykkes ca. 125 grunde. 

Med kommuneplanen er der tale om en overordnet planlægning, som senere følges op af mere detaljerede lokalplaner. Heri vil det blive fastlagt, hvor der f.eks. placeres stier, veje, fællesarealer mv. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanerne vil alle berørte igen blive orienteret og hørt. 

 
Du skal være opmærksom på, at video-streams kan sætte en eller flere cookies på din computer, når du trykker på afspil video. Læs mere om cookies

 

Nye boliger

I det østlige Skt. Klemens ved Dahlsvej/Vangeledgårdsvej (se kort nedenfor) gives der mulighed for at udstykke ca. 125 grunde til rækkehuse og parcelhuse. Udstykningen kan ske fra 2020-2023.

Arealerne tages først i brug, hvis der er et ønske om det fra en grundejer.

 

Området vil blive kendetegnet ved lav bebyggelse. Der bliver fokus på områdets grønne værdier og på at passe området ind i det omkringliggende landskab og nabobebyggelsen med lignende karaktertræk og kvaliteter. Derudover bliver der etableret stier og grønne arealer i området.

 

Der vil først ske udbygning af området, når der er udarbejdet en lokalplan, som beskriver, hvordan området skal indrettes. Lokalplanen vil blive sendt i høring hos blandt andet naboer, inden den vedtages i byrådet.

 
 

 

Send dit høringssvar

Har du bemærkninger til planerne, kan du sende dit høringssvar senest den 31. august 2020 på høringsportalen.

By- og Kulturforvaltningen