Spring til indhold

Kommuneplan 2020-2032

Arbejdet med Kommuneplan 2020-2032 er i gang, og den såkaldte foroffentlighedsfase er afsluttet den 9. juli 2019.

I kommuneplanen beskrives den fysiske udvikling i kommunen over en periode på tolv år. Planen revideres hvert 4. år i hver byrådsperiode og afspejler byrådets visioner for kommunen over de kommende tolv år.

 

Den gældende kommuneplan er fra 2016

 

I denne lille video kan du få et indblik i, hvad kommuneplanen er.

 

Arbejdet med kommuneplan 2020-2032

Indtil den 9. juli 2019 har alle kunne indsende ideer og forslag til den nye kommuneplan. Alle indkomne ideer og forslag behandles i efteråret 2019 og samles i en hvidbog, som offentliggøres sammen med forslag til Kommuneplan 2020.


Efter behandlingen af de indkomne ideer og forslag er planen som følger:

  • Medio 2020 og 8 uger frem afholdes den offentlige høring, hvor der er mulighed for at se forslaget til Kommuneplan 2020-2032 og komme med høringssvar
  • Alle indkomne høringssvar behandles i efteråret 2020, og der gives svar i forbindelse med vedtagelsen af kommuneplanen
  • Kommuneplan 2020-2032 forventes endeligt vedtaget ved årsskiftet 2020/2021
 

 

 

Hvad er en kommuneplan?

I kommuneplanen beskrives den fysiske udvikling i kommunen. Planen er ikke direkte bindende for dig som borger. Kommunen skal gennem lokalplanlægning og andre former for planlægning og sagsbehandling sikre, at kommuneplanen føres ud i livet.

I kommuneplanen kan du se:

  • Overordnede visioner og mål for byudviklingen
  • Retningslinjer for arealanvendelsen og for, hvordan byen skal anvendes og udvikle sig
  • Redegørelse, der fortæller om baggrunden for retningslinjer og mål
  • Miljøvurdering af planens påvirkning på miljøet

By- og Kulturforvaltningen