Spring til indhold

Kommuneplan 2020-2032

Forslag til Kommuneplan 2020-2032 har været i høring til 31/8 2020 og beskriver, hvordan Odenses fysiske rammer skal udvikle sig de kommende 12 år.

I høringsperioden er der kommet 225 høringssvar, som By- og Kulturforvaltningen behandler i efteråret 2020. Dem, der har afgivet høringssvar, vil modtage svar på, om deres forslag er kommet med i Kommuneplan 2020-2032, når kommuneplanen vedtages. Dette sker i første kvartal 2021.

 

 

Her kan du:

Se forslag til Kommuneplan 2020-2032

Se ændringerne fra Kommuneplan 2016 til Kommuneplan 2020

Se ideer og forslag fra foroffentlighedsfasen og byrådets høringssvar (hvidbog)

 

 

I denne lille video kan du se, hvad der er fokus på i forslag til Kommuneplan 2020-2032

 

 

Hvad er en kommuneplan?

I kommuneplanen beskrives den fysiske udvikling i kommunen over en periode på tolv år. Planen revideres hvert 4. år i hver byrådsperiode og afspejler byrådets visioner for kommunen over de kommende tolv år.

 

Den gældende kommuneplan er fra 2016

 

 

I denne lille video kan du få et indblik i, hvad kommuneplanen er.

 

I kommuneplanen beskrives den fysiske udvikling i kommunen. Planen er ikke direkte bindende for dig som borger. Kommunen skal gennem lokalplanlægning og andre former for planlægning og sagsbehandling sikre, at kommuneplanen føres ud i livet.

 

I kommuneplanen kan du se:

  • Overordnede visioner og mål for byudviklingen
  • Retningslinjer for arealanvendelsen og for, hvordan byen skal anvendes og udvikle sig
  • Redegørelse, der fortæller om baggrunden for retningslinjer og mål
  • Miljøvurdering af planens påvirkning på miljøet

By- og Kulturforvaltningen