Spring til indhold

Hvor kan jeg etablere detailhandel i Odense?

Find den helt rigtige placering til din butik.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

65 51 24 62

Byggesag

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Byggesag

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Tirsdag 10.00 - 12.00
Torsdag 10.00 - 12.00

 

Nu kan byens erhvervsliv let finde den helt rigtige placering til deres detailbutikker, ved hjælp af dette nye og smarte selvbetjeningskort. Kortet, der opdateres hver nat, viser blandt andet hvilke områder, der er udlagt til detailhandel i Odense Kommune, og kan udpege de ledige arealer.

 

Kortet kan vise

- hvilke detailhandelsarealer, der er ledige indenfor de planlagte butiksområder

- de steder, hvor detailhandel eventuelt kan være relevant (hvis der etableres gode adgangsforhold, eventuelle støjgener i forhold til naboer kan elimineres, samt at der ikke er andre forhold, som begrænser udnyttelse til detailhandel)

- de områder, hvor detailhandel ikke vil kunne etableres.

Sådan virker kortet

Kortet viser Odense Kommunes planlagte butiksarealer.

Hovedcenter
Aflastningscenter SØ
Bydelscentre
Lokalcentre
Centre til butikker med særlig pladskrævende varegrupper
Ledige arealer til enkeltstående butikker

Find det område du søger vha. værktøjerne "Zoom ind", "Zoom ud" og "Panorer".

Zoom ind i kortZoom ud i kortPanorer i kort 

Er området inden for et skraveret areal kan der være mulighed for at etablere en enkeltstående butik.
For at se restrummeligheden i et af de eksisterende centerområder, bevæg musen over området i kortet, hvorefter en række informationer vil kunne ses.Stort kort

 

Sådan kommer du videre

Såfremt kortet indikerer, at der er mulighed for at etablere en butik, er trinene: 

 

1.  Læs retningslinjer i eventuelle lokalplaner

klik her for at åbne kort med lokalplaner eller vælg værktøjet Info.

2. Indsend din ansøgning til Byggesag 

Har du spørgsmål vedrørende ansøgningen, kontakt da Byggesag via digital post 


Opdateret 11-11-2015

By- og Kulturforvaltningen