Spring til indhold

Analyse af detailhandel i Odense

Odense Kommune har i 2010 fået udarbejdet en analyse, der belyser den aktuelle tilstand af detailhandel og anden service i forskellige dele af bymidten. .

Analysen er målrettet således, at dens resultater og anbefalinger kan anvendes i den fysiske planlægning.

Se analysen af Odense Bymidte.

  Flakhaven

Detailhandelsanalysen for bykernen belyser især de fysiske rammer omkring detailhandel og service i bykernen, og besøgendes adfærd og bevægelsesmønstre indenfor bykernen. Bykernen er underinddelt i 5 delområder samt Bazar Fyn som et 6. selvstændigt analysedelområde. Analysen belyser ikke omsætning i bykernen, da denne blev målt i forbindelse med ICP analysen i 2007-2008.

Analysens resultater vil løbende blive inddraget i forbindelse med de tiltag, der skal ske omkring bykernens detailhandel, for eksempel byrumsplanen, og i forbindelse med andre kommunale tiltag for styrkelse af detailhandlen.

Klik her og hør mere om detailanalysen
Klik her for at læse detailanalysen


Analysen fylder 8 Mb og kan læses med Adobe Reader


By- og Kulturforvaltningen