Spring til indhold

Detailhandel

Hvor må der etableres nye butikker i Odense?.

I Odense kommune har vi lavet en detailhandelsstruktur, som sikrer at butiksudvalget er samlet i en række centre fra bykernens pulserende shoppingområder. Dette sikre et rimeligt butiksudbud i nærheden af, hvor borgerne bor, som for eksempel ved butiksområdet Skibhusvej og mindre lokalcentre med enkelte dagligvarebutikker.

 

detail2 

Det er kommuneplanen der fastlægger, hvor nye butikker kan placeres i Odense kommune. Som udgangspunkt skal nye butikker placeres indenfor de planlagte butiksområder. Klik her for at læse de præcise bestemmelser om placering af detailbutikker i kommuneplanen.

Ud over butikker i centerområderne kan der placeres enkeltstående butikker til lokalområders daglige forsyning på op til 1.000 m2 i boligområder i en minimum afstand på 500 m til eksisterende butikker og centerområder.

 

Erhvervsdrivende og andre interesserede kan selv, ved hjælp af et nyudviklet kortværk, undersøge, hvilke detailhandelsarealer, der er ledige indenfor de planlagte butiksområder.

Klik her for at åbne kortværket

COWI A/S har for Odense Kommune udarbejdet en analyse af detailhandlen i Odense Kommune. Analysen er færdiggjort i december 2012 og indgår i grundlaget for kommuneplanens afsnit om detailhandel. Grundlaget for analysen er en besigtigelse af samtlige butikker i Odense Kommune, der er blevet spurgt til blandt andet omsætning i 2011 og bruttoetageareal i 2012. Se detailhandelsanalysen her. Opdateret 18-01-2018

By- og Kulturforvaltningen