Spring til indhold

Detailhandel

Hvor må der etableres nye butikker i Odense?.

I Odense kommune har vi lavet en detailhandelsstruktur, som sikrer at butiksudvalget er samlet i en række centre fra bykernens pulserende shoppingområder. Dette sikre et rimeligt butiksudbud i nærheden af, hvor borgerne bor, som for eksempel ved butiksområdet Skibhusvej og mindre lokalcentre med enkelte dagligvarebutikker.

 

detail2 

Det er kommuneplanen der fastlægger, hvor nye butikker kan placeres i Odense kommune. Som udgangspunkt skal nye butikker placeres indenfor de planlagte butiksområder. Klik her for at læse de præcise bestemmelser om placering af detailbutikker i kommuneplanen.

Ud over butikker i centerområderne kan der placeres enkeltstående butikker til lokalområders daglige forsyning på op til 1.000 m2 i boligområder i en minimum afstand på 500 m til eksisterende butikker og centerområder.

 

COWI A/S har for Odense Kommune udarbejdet en analyse af detailhandlen i Odense Kommune. Analysen er færdiggjort i december 2012 og indgår i grundlaget for kommuneplanens afsnit om detailhandel. Grundlaget for analysen er en besigtigelse af samtlige butikker i Odense Kommune, der er blevet spurgt til blandt andet omsætning i 2011 og bruttoetageareal i 2012. Se detailhandelsanalysen her. By- og Kulturforvaltningen