Spring til indhold

#41 Aktive byrum

Der etableres en bypark på Vester Stationsvej med nye legemuligheder og bynatur, der skal skabe et centralt grønt mødested i Vesterbrokvarteret. Byparken vil være et skridt i ambitionen om at blive Danmarks Grønneste Storby.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Den nye bypark ligger på Vestre Stationsvej, ved Kongensgade. Arealet ligger i dag som et forladt areal direkte op ad det nye letbanestop 'Kongensgade'.

Parken indrettes med nye legemuligheder og bynatur, og bliver dermed et centralt, grønt mødested, som ikke findes i Vesterbrokvarteret i dag. Byparken udvikles sammen med beboerne på Vesterbro, og med Odense Valgmenighedskirke, som gerne vil åbne kirkens gavl og deres arealer op mod parken.

Arealet er i Kommuneplan 2020-2032 udlagt til fremtidens parker. I lokalplan 0-760 er arealet udlagt til grønt friareal.
Arealet er det eneste ubebyggede kommunale areal i bymidten, hvor det er muligt at etablere en ny park. Odense Kommune har et effektmål om, at boliger skal have max. 300 m til et grønt område. Ved at etablere byparken vil ca. 850 eksisterende boliger og et ukendt antal planlagte nye boliger få under 300 til et grønt område. Byparken vil derfor være et vigtigt skridt i ambitionen om at blive Danmarks Grønneste Storby.

 

Læs mere i handlingsplanen

 

Status, november 2021

By- og Kulturudvalget har i forbindelse med prioriteringen af anlægsrammen for Handlingsplan for mobilitet og byrum afsat 6,0 mio. kr., så projektet kan igangsættes i 2022.

 

 

Samlet budget 2017-2024 Afsat i 2022 Afsat i alt fra 2017-2022
6 mio. kr.  6 mio. kr.  6 mio. kr. 

By- og Kulturforvaltningen