Spring til indhold

Spørgsmål og svar til Tagtækkervej

Her finder du spørgsmål og svar angående en evt. lukning af Tagtækkervej.

Hvorfor laver I ikke et lyskryds ved Tagtækkervej/Rødegårdsvej?

Et lyskryds vil fortsat give udfordringer med kødannelser og vil måske endda betyde endnu længere køer, da krydset ligger for tæt på det signalregulerede kryds Rødegårdsvej/Munkerisvej. Desuden er der risiko for, at bilisterne ”ser igennem” krydset og kigger på den forkerte lyskurv.

Hvorfor laver I ikke en rundkørsel ved Tagtækkervej/Rødegårdsvej?

En rundkørsel kræver megen plads og har ikke tilstrækkelig kapacitet til at håndtere den store mængde biler og cyklister. Trafiksikkerhedsmæssigt er en rundkørsel ikke en god løsning, når der kører så mange cyklister på Rødegårdsvej, som der gør.

Hvorfor retter I ikke cykelstien ud og fjerner nogle af træerne, så bilisterne har bedre udsyn?

Disse tiltag kan muligvis blive en del af løsningen, men de er ikke tilstrækkelige til at løse de massive problemer, der er med sikkerheden i krydset.

Hvorfor etablerer I ikke en venstresvingsbane på Rødegårdsvej ind til Tagtækkervej?

Dette tiltag kan muligvis blive en del af løsningen for at minimere bilkøer ud i krydset Rødegårdsvej/Munkerisvej. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt til at løse de massive problemer, der er med sikkerheden i krydset.

Hvorfor laver i ikke en tunnel for cyklister?

Det kunne være en mulighed at lave en tunnel for cyklister, men det vil være en dyr løsning. I Handlingsplanen for Byrum og Mobilitet er der lagt op til, at der på sigt kan etableres en cykeltunnel under Munkerisvej. 
 

By- og Kulturforvaltningen