Spring til indhold

Tagtækkervej

Krydset Tagtækkervej/Rødegårdsvej er det sted i Odense, hvor der sker flest uheld. Derfor arbejder Odense Kommune på at finde en løsning der skaber færre uheld i krydset.

En sortpletanalyse har udpeget krydset Tagtækkervej/Rødegårdsvej som det mest uheldsbelastede sted i Odense kommune.

Derudover er der problemer med  fremkommeligheden i krydset, hvilket betyder, at bilerne holder i kø ud i krydset Rødegårdsvej/Munkerisvej.

 

 

Projektet - evt. lukning af Tagtækkervej

Odense Kommune arbejder derfor med en løsning, som vil sikre en mere sikker afvikling af trafikken i området. Det kan ske ved at begrænse trafikken på Tagtækkervej og i stedet lede trafikken ad Børstenbindervej til Gørtlervej.

 

Dette kan gøres ved at lukke Tagtækkervej for gennemkørsel og etablere et signalreguleret kryds ved Rødegårdsvej/Børstenbindervej samt svingbaner ved Gørtlervej/Børstenbindervej.

 

På Gørtlervej er der kun cykelsti på den ene side af vejen, og der arbejdes derfor på også at etablere en cykelsti i den vestlige side. Herudover er der behov for at gøre cyklisterne mere synlige på Rødegårdsvej fra Stærmosegårdsvej til tunnellen under Niels Bohrs Allé. På denne strækning overvejer forvaltningen at etablere cykelgade.

 

Flere erhvervsdrivende i området har udtrykt bekymring for en mulig lukning af Tagtækkervej og har bidraget med alternative løsningsforslag. Forslagene bliver taget med i det videre arbejde med projektet.

 

 

 

 

Proces og tidsplan

 

Der er afsat 1 mio. kr. til projektering af det samlede projekt, interessentinvolvering samt mindre anlægsarbejder i 2019. Projekteringen vil foregå i 2019.

I 2019 er der yderligere afsat 5,5 mio. kr. til anlæg af projektet i 2020.
 
Proces og tidsplan for projektet ser således ud:

 

Forår/sommer 2019:       Dialog med berørte virksomheder/ejere i området og udvikling

af anlægsprojektet


Efteråret 2019:                Politisk beslutning om udformning af projektet                                                     
                                        Cykelgade på Rødegårdsvej etableret

2020:                               Den resterende del af projektet forventes etableret

 

 

Baggrund for projektet

Krydset er en del af Supercykelstien til Campus Odense og et af de steder i Odense Kommune, hvor der færdes flest cyklister.

 

Antallet af cyklister på strækningen vil stige yderligere med udbygningen af Cortex Park, Nyt SUND og Nyt OUH. Samtidig er erhvervsområdet i vækst, hvilket medfører mere trafik.

 

Der er dermed - både på kort og langt sigt - behov for forbedring af mobilitet, trafiksikkerhed og fremkommelighed i området.

 

Der er tidligere etableret en hævet flade og andre trafiksikkerhedstiltag i krydset for at forbedre trafiksikkerheden, men med stigningen i trafikken ind og ud af Tagtækkervej har disse tiltag ikke været tilstrækkelige.

By- og Kulturforvaltningen