Spring til indhold

#29 Færre cyklistulykker

Cyklisternes sikkerhed i Odense skal øges. Det sker ved at forbedre de fysiske forhold og sætte fokus på cyklisternes adfærd.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Byrum og Mobilitet, Trafiksikkerhed

Nørregade 36
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

trafiksikkerhed@odense.dk

Skadestuen på Odense Universitetshospital registrerer i gennemsnit ca. 100 cyklistulykker med personskader om året, hvor ulykken er sket i et kryds. Odense Kommune sætter derfor fokus på cyklisternes trafiksikkerhed i kryds, så antallet af trafikulykker kan minimeres, og cyklisternes oplevede tryghed kan øges.

Eksempler på tiltag, som kan forbedre cyklisters trafiksikkerhed er:

  • Etablering af blå cykelfelter i kryds med mange eller risiko for cyklistulykker. Felterne skal øge opmærksomheden på cyklister
  • Førgrønt for cyklister
  • Højresving for rødt

Læs mere i handlingsplanen

 

Status, november 2018

For at øge trafiksikkerheden på Ansgargade, hvor der er et missing link i cykelstien fra Falen og til/fra krydset Vesterbro/Ansgargade, etableres der cykelsti på den resterende strækning. Cykelstien forventes anlagt første halvår 2019. 
 

Herudover gøres Finlandgade mere trafiksikker ved, at kanten mellem vejbane og cykelsti reduceres, så cyklister mere sikkert kan krydse vejbanen. Dette forventes færdigt i 2018. 
 

Der er etableret gennemførte fortove på begge sider af Reventlowsvej i krydset ved Kragsbjergvej, på Toftevej og i krydset Sandhusvej/Kochsgade. Der er desuden suppleret med midterstribe på Ejby Møllevej.
 

Et vigtigt aspekt i at øge trafiksikkerheden er cyklisternes egen adfærd. Rådet for Sikker Trafiks krydskampagne målrettet cyklister og bilister ”Brug 2 sekunder mere” er gennemført i Odense. Kampagnen er synlig med vejsideplakater og "Brug 2 sekunder mere" markeret på asfalten i 29 kryds.

By- og Kulturforvaltningen arbejder på at gennemføre en kampagne i foråret 2019, som sætter fokus på cyklisters adfærd i trafikken.

Økonomi

Samlet budget 2017-2024      Afsat i 2017-2018      Afsat i 2019 
4,0 mio. kr.  2,0 mio. kr.  0,0 mio. kr. 

 

 

Opdateret 30-10-2019

By- og Kulturforvaltningen