Spring til indhold

#29 Færre cyklistulykker

Cyklisternes sikkerhed i Odense skal øges. Det sker ved at forbedre de fysiske forhold og sætte fokus på cyklisternes adfærd.

Skadestuen på Odense Universitetshospital registrerer i gennemsnit ca. 100 cyklistulykker med personskader om året, hvor ulykken er sket i et kryds. Odense Kommune sætter derfor fokus på cyklisternes trafiksikkerhed i kryds, så antallet af trafikulykker kan minimeres, og cyklisternes oplevede tryghed kan øges.

Eksempler på tiltag, som kan forbedre cyklisters trafiksikkerhed er:

  • Etablering af blå cykelfelter i kryds med mange cyklistulykker eller risiko for cyklistulykker. Felterne skal øge opmærksomheden på cyklister
  • Før-grønt for cyklister
  • Højresving for rødt

Læs mere i handlingsplanen

 

Status, december 2020

For at øge trafiksikkerheden på Ansgargade, hvor der er et missing link i cykelstien fra Falen og til/fra krydset Vesterbro/Ansgargade, er der i efteråret 2019 etableret cykelsti på den resterende strækning.
 
Et vigtigt aspekt i at øge trafiksikkerheden er cyklisternes egen adfærd. Rådet for Sikker Trafiks krydskampagne målrettet cyklister og bilister ”Brug 2 sekunder mere” er gennemført i Odense. Kampagnen er synlig med vejsideplakater og "Brug 2 sekunder mere" markeret på asfalten i 29 kryds.

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024

Afsat i 2017-2018

Afsat i 2019

Afsat i 2020

Afsat i 2021

4,0 mio. kr.  2,0 mio. kr.  0,0 mio. kr.  0,0 mio. kr. 
0,1 mio. kr. 

 

 

By- og Kulturforvaltningen