Spring til indhold

#29 Færre cyklistulykker

Cyklisternes sikkerhed i Odense skal øges. Det sker ved at forbedre de fysiske forhold og sætte fokus på cyklisternes adfærd.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Trafik og Mobilitet

Nørregade 36
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Trafiksikkerhed

Skadestuen på Odense Universitetshospital registrerer i gennemsnit ca. 100 cyklistulykker med personskader om året, hvor ulykken er sket i et kryds. Odense Kommune sætter derfor fokus på cyklisternes trafiksikkerhed i kryds, så antallet af trafikulykker kan minimeres, og cyklisternes oplevede tryghed kan øges.

Eksempler på tiltag, som kan forbedre cyklisters trafiksikkerhed er:

  • Etablering af blå cykelfelter i kryds med mange eller risiko for cyklistulykker. Felterne skal øge opmærksomheden på cyklister
  • Før-grønt for cyklister
  • Højresving for rødt

Læs mere i handlingsplanen

 

Status, november 2019

For at øge trafiksikkerheden på Ansgargade, hvor der er et missing link i cykelstien fra Falen og til/fra krydset Vesterbro/Ansgargade, er der i efteråret 2019 etableret cykelsti på den resterende strækning. Cykelstien forventes anlagt første halvår 2019. 
 
Et vigtigt aspekt i at øge trafiksikkerheden er cyklisternes egen adfærd. Rådet for Sikker Trafiks krydskampagne målrettet cyklister og bilister ”Brug 2 sekunder mere” er gennemført i Odense. Kampagnen er synlig med vejsideplakater og "Brug 2 sekunder mere" markeret på asfalten i 29 kryds.

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024      Afsat i 2017-2018      Afsat i 2019  Afsat i 2020 
4,0 mio. kr.  2,0 mio. kr.  0,0 mio. kr.  0,0 mio. kr. 

 

 

By- og Kulturforvaltningen