Spring til indhold

#26 Færre farlige skoleveje

Gode og trygge skoleveje er vigtige. Når trafiksikkerheden omkring skolerne er i orden, motiveres flere børn til at gå og cykle.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Byrum og Mobilitet, Trafiksikkerhed

Nørregade 36
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

trafiksikkerhed@odense.dk

Flere børn til fods eller på cykel til skole er godt for børnenes sundhed og indlæring, men det er også første skridt på vejen til at gøre børnene trafiksikre. Samtidig øger gående og cyklende børn trafiksikkerheden omkring skolerne, da antallet af biler reduceres, når forældrene ikke skal køre børnene.
 

Odense kommune har en ambition om, at alle skoleveje i 2028 kan klassificeres som sikre skoleveje. 
Større skolevejsprojekter med f.eks. anlæg af cykelstier og hastighedsdæmpning af større veje fremgår af #44 Nye cykelstier og #13 Lokale hastighedsbegrænsninger

Med projektet ”Færre farlige skoleveje” sættes der fokus på mindre fysiske forbedringer af den eksisterende infrastruktur, som kan bidrage til større trafiksikkerhed omkring skolerne. Det kan f.eks. være etablering af skolepatrulje, krydsningsheller, hastighedsreduktion og øvrige mindre trafiksaneringer. I projektet har der været tæt dialog med skolerne om børnenes transportvaner og mulighederne for forbedring af trafiksikkerheden ved og til skolerne.På kortet nedenfor er udpeget de projekter, som der er givet midler til i 2018 og 2019. 

 
Kort fra Handlingsplanen for mobilitet og byrum afsnit 26 

Læs mere i handlingsplanen

 

Status, november 2018

I 2018 blev der afsat 2,5 mio. kr. til at forbedre trafiksikkerheden omkring følgende skoler:

  • Belysning af skolepatrulje på Skibhusvej (Sct. Hans Skole).
  • Forbedring af krydset Lettebækvej/Brogårdsvej (Rasmus Rask Skolen og Ådalskolen).
  • Etablering af cykelbane og sikker krydsning ved Strandvejen (Seden Skole).
  • Sikring af krydsningen af Elmelundsvej (Provstegårdskolen).
  • Skoleblink på Haugevej samt etablering af skolepatrulje (Stige Friskole).
  • 2-1 vej på en del af Søhusvej (Spurvelundskolen + Allesøhallen).
  • Kantsten og afmærkning ved rundkørslen på Rødegårdsvej (Ejerslykkeskolen).

Følgende projekter er i proces og forventes etableret i foråret 2019:

  • Sikker krydsning ved Vandværksvej/Roersvej (Vestre Skole).
  • Krydsning Gl. Højmevej (forbinde 2-1 vej og Gl. Højmevej) (Højmeskolen).

Herudover er kampagnen "Børn på vej" fra Rådet for Sikker Trafik gennemført i august 2018.

 

Projekter i 2019

By- og Kulturudvalget har afsat 2 mio. kr. til at forbedre skolevejene med følgende projekter i 2019:

 

Skoleveje  Pris 
Søhusvej - Hastighedsdæmpning  110.000 
Hjalleseskolen - LAR læringsvej på Solbærvej  300.000 

Plumsgade - 2 pudebump og en delehelle nord for gaden.
Hastighedszone, som starter v. rundkørslen, forlænges
til Plumsgade

290.000 
Svendborgvej ved Højby Friskole - flytning af
krydsningshelle - variabel hastighedstavle 
750.000 
Højby Skole - Hastigsdæmpning v. Nr. Lyndelse       
Vej og Højbyvej 
150.000 
Smedebakken - Hastighedsdæmpende tiltag  400.000 
Samlet       2.000.000 

 

Forvaltningen vil i foråret 2019 udarbejde en opdateret prioriteret liste over ønsker til kommende års skolevejsprojekter på baggrund af faglige vurderinger af henvendelser fra skolerne og borgerhenvendelser vedr. utrygge skoleveje, som skal fremgå af næste års revidering af Handlingsplan for mobilitet og byrum.

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024      Afsat i 2017-2018      Afsat i 2019 
6,0 mio. kr.  2,5 mio. kr.  2,0 mio. kr. 

 

 

 

Opdateret 30-10-2019

By- og Kulturforvaltningen