Spring til indhold

#26 Færre farlige skoleveje

Gode og trygge skoleveje er vigtige. Når trafiksikkerheden omkring skolerne er i orden, motiveres flere børn til at gå og cykle.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Trafik og Mobilitet

Nørregade 36
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Trafiksikkerhed

Flere børn til fods eller på cykel til skole er godt for børnenes sundhed og indlæring, men det er også første skridt på vejen til at gøre børnene trafiksikre. Samtidig øger gående og cyklende børn trafiksikkerheden omkring skolerne, da antallet af biler reduceres, når forældrene ikke skal køre børnene.
 
Odense kommune har en ambition om, at alle skoleveje i 2028 kan klassificeres som sikre skoleveje. 

Med projektet ”Færre farlige skoleveje” sættes der fokus på mindre fysiske forbedringer af den eksisterende infrastruktur, som kan bidrage til større trafiksikkerhed omkring skolerne. Det kan f.eks. være etablering af skolepatrulje, krydsningsheller, hastighedsreduktion og øvrige mindre trafiksaneringer. I projektet har der været tæt dialog med skolerne om børnenes transportvaner og mulighederne for forbedring af trafiksikkerheden ved og til skolerne.

På kortet nedenfor er udpeget alle de projekter, som Odense Kommune har udpeget som nødvendige for at sikre skoleveje. Projekterne er udpeget og prioriteret på baggrund af vurderinger af antallet af skolebørn, som tiltaget vil gavne, samt en trafikfaglig vurdering af behovet for at øge trafiksikkerheden på skolevejene de udpegede steder. Samlet er der projekter for 77 mio. kr. 

Kortet viser både de projekter, som allerede er etableret (med anlægsmidler fra 2018-19), projekter som gennemføres i 2020 og projekter, som er udpeget men endnu ikke finansieret.  

Læs mere i handlingsplanen

 

 

Projekter i 2020

By- og Kulturudvalget har afsat 4,5 mio. kr. til at igangsætte 10 af de højest prioriterede projekter på listen over skolevejsprojekter. I 2020 påbegyndes følgende projekter:

 

Skole 

Konkret sted/strækning 

Prisoverslag i kr. 

Vestre Skole  Hævet flade og skoleblink i krydset Roersvej/Fælledvej  600.000 
Paarup Skole  Sikker krydsning ved skolen  300.000 
Sanderumskolen 

Cykelbaner og hastighedssanering på Sanderumvej
(fra Falen til Assensvej) 

650.000 
Sct. Hans Skole  Renovering af hævet flade i krydset
Egebæksvej/Skibhusvej og etablering af cykellomme 
125.000 
Risingskolen  Bedre krydsning for cyklister fra Glentevej 57 til skolen
ved Kiss and Ride 
50.000 
Holluf Pile Skole  Pudebump og bedre skiltning ved krydsning ved
Hvilehøjvej og Telehøjen 
150.000
Højmeskolen  Renovering af hævet flade ved krydsningen Højmevej
og Højmevænget og etablering af skoleblink 
325.000 
Rosengårdskolen  Asfaltering og lys på sti gennem grønt område mellem
Munkebjergvej og Kallerupvej ud for Stærmosegårdsvej 
1.000.000 
Højby Skole  Pudebump og bedre skiltning i forbindelse med
krydsning af Knullen 
500.000 
Paarup Skole  Hastighedsdæmpning på Paarupvej og Stegstedvej
mellem hallen og Middelfartvej 
900.000 

Sum 

 

4.600.000 

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024      Afsat i 2017-2018      Afsat i 2019      Afsat i 2020 
6,0 mio. kr.  2,5 mio. kr.  2,0 mio. kr.  4,5 mio. kr. 

 

 

 

By- og Kulturforvaltningen