Spring til indhold

#26 Færre farlige skoleveje

Gode og trygge skoleveje er vigtige. Når trafiksikkerheden omkring skolerne er i orden, motiveres flere børn til at gå og cykle.

Flere børn til fods eller på cykel til skole er godt for børnenes sundhed og indlæring, men det er også første skridt på vejen til at gøre børnene trafiksikre. Samtidig øger gående og cyklende børn trafiksikkerheden omkring skolerne, da antallet af biler reduceres, når forældrene ikke skal køre børnene.
 
Odense kommune har en ambition om, at alle skoleveje i 2028 kan klassificeres som sikre skoleveje. 

Med projektet ”Færre farlige skoleveje” sættes der fokus på mindre fysiske forbedringer af den eksisterende infrastruktur, som kan bidrage til større trafiksikkerhed omkring skolerne. Det kan f.eks. være etablering af skolepatrulje, krydsningsheller, hastighedsreduktion og øvrige mindre trafiksaneringer. I projektet har der været tæt dialog med skolerne om børnenes transportvaner og mulighederne for forbedring af trafiksikkerheden ved og til skolerne.

På kortet nedenfor er udpeget alle de projekter, som Odense Kommune har udpeget som nødvendige for at sikre skoleveje. Projekterne er udpeget og prioriteret på baggrund af vurderinger af antallet af skolebørn, som tiltaget vil gavne, samt en trafikfaglig vurdering af behovet for at øge trafiksikkerheden på skolevejene de udpegede steder. Samlet er der projekter for 72 mio. kr. 

Kortet viser både de projekter, som allerede er etableret (med anlægsmidler fra 2018-20), projekter som gennemføres i 2021 og projekter, som er udpeget, men endnu ikke finansieret. 

Kort over projekter til indsatsen Færre farlige skoleveje
 

Læs mere i handlingsplanen

 

 

Status, december 2020

By- og Kulturudvalget afsatte 4,5 mio. kr. til sikre skoleveje i 2020. I projektet har der været fokus på mindre fysiske ændringer ved skolerne, som sikrer, at flere børn kan gå eller cykle sikkert i skole.

Følgende projekter er anlagt i 2020:

  • Ved Vestre Skole er der etableret bump og en hastighedszone i krydset Roersvej/Fælledvej.
  • Ved Sanderumskolen er der anlagt cykelbaner og hastighedssanering på Sanderumvej (fra Falen til Assensvej).
  • Ved Risingskolen er der etableret parkeringsforbud på Glentevej for at sikre bedre krydsning for cyklister til skolen.
  • Ved Holluf Pile Skole er der etableret pudebump og bedre skiltning ved Hvilehøjvej og Telehøjen.
  • Ved Højmeskolen er der etableret skoleblink ved skolepatruljen.
  • Ved Rosengårdskolen er der kommet lys på stien gennem et grønt område mellem Munkebjergvej og Kallerupvej ud for Stærmosegårdsvej, så stien kan fungere som sikker skolevej året rundt.
  • Ved Højby Skole er der anlagt pudebump og bedre skiltning for at gøre fodgængere og cyklisters krydsning af Knullen mere sikker.
  • Ved Paarup Skole er der etableret bump og 2-1 vej på Paarupvej for at reducere hastigheden og sikre Paarupvej som skolevej for børnene syd for Paarup Skole.
  • Ved Sct. Hans Skole er der etableret pudebump på begge sider af den hævede flade på Skibhusvej i krydset ved Egebæksvej. Derudover er trafiksikkerheden blevet forbedret foran skolen ved Egebæksvej, hvor indsnævringen er blevet fjernet, og der i stedet er blevet etableret et cirkelbump. 

Følgende projekter er i proces:

  • Ved Paarup Skole arbejdes der på at sikre krydsningen af Paarupvej ved Paarup Skole og Langesøstien yderligere. Projektet afventer en eventuel renovering af Paarup Børnehus og forventes etableret i 2021/22. Der har været tæt dialog med skolen om børnenes transportvaner og mulighederne for forbedring af trafiksikkerheden ved og til skolerne.

Herudover er kampagnen "Børn på vej" fra Rådet for Sikker Trafik gennemført august 2020 ved alle skoler.

Projekter 2021

By- og Kulturforvaltningen har afsat 5,0 mio. kr. til anlæg af cykelsti på skolevejen til Risingskolen på Østerbro mellem Grønlandsgade og Østerbro nr. 48.

Der er i dag cykelstier fra Åsumvej til Østerbro 48. Fra Østerbro 48 til Grønlandsgade er der cykelbaner. Cykelbanerne på Østerbro er skolevej for børn i Østerlunden til Risingskolen. I 2019 blev det målt, at der i gennemsnit kører over 9.000 køretøjer på Østerbro i et hverdagsdøgn. Der er derfor behov for cykelsti på den resterende strækning:

Planlagt cykelsti på Østerbro

Cykelstien vil også være til gavn for de mange øvrige cyklister og beboere langs strækningen. Ændring fra cykelbaner til cykelsti på strækningen vil bidrage til at reducere hastigheden på Østerbro, da vejbanen vil blive smallere med anlæg af cykelsti med kantsten mellem cykelsti og kørebane. Som supplement til selve cykelstien, foreslår forvaltningen, at der samtidig anlægges en krydsningshelle ved Østerlunden og pudepump på Østerbro. Det skal gøre det sikrere for skolebørn at krydse Østerbro ved Østerlunden og sænke bilers hastighed på Østerbro.

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024 Afsat i 2017-2018 Afsat i 2019 Afsat i 2020 Afsat i 2020 
6,0 mio. kr.  2,5 mio. kr.  2,0 mio. kr.  4,5 mio. kr.  5,0 mio. kr. 

 

 

 

By- og Kulturforvaltningen