Spring til indhold

#15 Trafiksikkerhedskampagner målrettet bilister

99% af alle uheld skyldes trafikanternes adfærd. Derfor er det vigtigt løbende at arbejde med adfærden, så antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken reduceres.

Uopmærksomhed spiller ind i en tredjedel af ulykkerne, og halvdelen af alle ulykker skyldes for høj fart.

Færdselssikkerhedskommissionen anbefaler kommunerne at sikre, at der afsættes midler til lokale kampagneindsatser, som kan supplere og understøtte den nationale kampagneindsats. Der er store besparelser for kommunen ved at deltage i de nationale færdselskampagner, da det sparer kommunen for udvikling af egne kampagner. Desuden bakker politiet altid Rådets kampagner op med kontrol i kampagneperioden. Det giver en større effekt med de mange deltagere på landsplan, hvor budskaber bliver gentaget på vejkantplakater, TV og i national og lokal presse.

 

Status, december 2020

Odense Kommune deltog i 2020 i følgende nationale kampagner fra Rådet for Sikker Trafik og planlægger at deltage i kampagnerne igen i 2021:  

  • Kampagnen ”Kør bil, når du kører bil”
  • Spritkampagnen ”Klar til et pust”
  • Hastighedskampagnen ”Sænk farten – før det er for sent”

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024

Afsat i 2020

Afsat i 2021

1,13 mio. kr. 0,3 mio. kr. 0,3 mio. kr.

 

By- og Kulturforvaltningen