Bydelspuljen

Støtte til lokalområder i hele byen – vil du sætte noget i gang i dit lokalområde?

Forstadspuljen er blevet til Bydelspuljen


Økonomiudvalget har på møde den 9/5 2017 besluttet at Forstadspuljen skal tilpasses, så den i stedet bliver en pulje til aktive bydele – med navnet Bydelspuljen – på tværs af hele kommunen. 

 

Hvad er Bydelspuljens formål - og hvem kan søge?

Bydelspuljens formål er at fremme udviklingen og styrke identiteten i lokalområderne i hele byen.

Bydelspuljen udgør i 2019 9.176.040 kr. netto til udmøntning af nye projekter. Der er ansøgningsfrist til puljen den 1. november.

 

Foreninger, organisationer og grupper af borgere med hjemsted i Odense Kommune kan søge om støtte fra Bydelspuljen til projekter inden for puljens formål i lokalområder i hele byen.

 

Det er Økonomiudvalget, som bevilger midlerne fra Bydelspuljen.

 

Bydelspuljen kan være med til at mobilisere nye kræfter og initiativer i lokalområderne. Det kan være nye samlingssteder, modernisering og udbygning af eksisterende samlingssteder og foreningsfaciliteter samt nye rekreative anlæg og etablering af fælles udendørs mødesteder.

 

Endvidere kan Bydelspuljen ved at understøtte arrangementer og øvrige projekter bidrage til at skabe identitet og tilhørsforhold i et lokalområde, styrke de sociale netværk, fremme frivillighed og give borgerne bedre muligheder for at sætte deres egne ressourcer i spil.

 

Du kan i menuen til venstre læse mere om Bydelspuljen - blandt andet om formål, kriterier og ansøgningsfrist.

 

Opdateret 09-05-2018

Borgmesterforvaltningen