Bydelspuljen

Støtte til lokalområder i hele byen – vil du sætte noget i gang i dit lokalområde?.

Forstadspuljen er blevet til Bydelspuljen

 

Den tidligere Forstadspulje er blevet til Bydelspuljen, dvs. at lokalområder i hele byen kan nu søge om midler fra puljen. 2019-puljen har ansøgningsfrist den 1. november 2018, og Økonomiudvalget har på møde den 15/8 vedtaget nye kriterier for puljen. Læs mere om, hvordan du søger puljen på undersiderne til denne side.

 

Du kan også læse Økonomiudvalgets beslutning ved at vælge punkt 9 i dagsordenen, når du har klikket her

 

Hvad er Bydelspuljens formål - og hvem kan søge?

 

Bydelspuljens formål er at fremme udviklingen og styrke identiteten i lokalområderne i Odense, herunder at fremme lokalområdernes engagement i arbejdet med et eller flere af FNs Verdensmål.

 

Bydelspuljen udgør i 2019 9.176.040 kr. netto til udmøntning af nye projekter. Der er skriftlig ansøgningsfrist til puljen den 1. november 2018. Skriftlige ansøgninger sendes elektronisk til kno@odense.dk

 

I 1., 2. og 3. kvartal kan der ansøges mundtligt om bevillinger på maksimalt 25.000 kr.

 

Foreninger, organisationer og grupper af borgere med hjemsted i Odense Kommune kan søge om støtte fra Bydelspuljen til projekter inden for puljens formål i lokalområder i hele byen. Projektet skal være placeret i Odense.

 

Det er Økonomiudvalget, der træffer beslutning om de skriftlige ansøgninger til Bydelspuljen.

 

Bydelspuljen kan være med til at mobilisere nye kræfter og initiativer i lokalområderne. F.eks. kan bydelspuljen bidrage til at løfte samfundsmæssige kommunale udfordringer (f.eks. i forhold til støj, grønne indsatser og fællesskaber, bæredygtighed mv.) eller udvikle nye tiltag på en ny og innovativ måde.

 

Bydelspuljen kan også støtte nye samlingssteder, modernisering og udbygning af eksisterende samlingssteder og foreningsfaciliteter samt nye rekreative anlæg og etablering af fælles udendørs mødesteder.

 

Bydelspuljen støtter også arrangementer og øvrige projekter og er på den måde med til at skabe identitet og tilhørsforhold i et lokalområde, styrke de sociale netværk og fremme frivillighed.

 

Du kan i menuen til venstre læse mere om Bydelspuljen - blandt andet om formål, kriterier og ansøgningsfrist.

 

  

 

Opdateret 15-01-2019

Borgmesterforvaltningen