Spring til indhold

Bekæmpelse af cyberkriminalitet

Cyberkriminalitet og -adfærd, der leder til kriminalitet, er stigende. Derfor styrker Odense Kommune den forebyggende indsats mod cyberkriminalitet.

HomeCyberkriminalitet er grundlæggende alle kriminelle handlinger, der involverer en computer og et netværk.

Ofte er der et økonomisk perspektiv, eksempelvis hvor borgere eller virksomheder får franarret eller på anden vis stjålet finansielle oplysninger.

Cyberkriminalitet eller krænkelser på nettet kan også være mobning, hævnporno, radikalisering eller andet, hvor lovgivning og/eller etik tilsidesættes.

 

Bliv klædt på til at håndtere digital risikoadfærd blandt børn og unge. 

 

 

Hvordan kan Odense Kommune hjælpe? 

Vi ved, at de cyberkriminelle hele tiden finder på nye veje, og vi ser også, at krænkende adfærd på de sociale medier udvikler sig hurtigt. Vi ved også, at mange forældre synes, det kan være svært at forholde sig til de mange og nye sociale medier, deres børn bruger.

Derfor har Odense Kommune fra 2017 sat fokus på videndeling og adfærdsændring i forhold til at undgå digital risikoadfærd.

Odense Kommune vil i den nye forebyggende indsats sikre at:

  • Ansatte på institutioner har viden om, hvordan cyberkriminelles handlinger og krænkelser på nettet skal håndteres.
  • De indsatser, der sker på området, er kendte, tilgængelige og koordinerende blandt forældre, børn og institutioner.
  • Børn og unge kender til god og sikker netadfærd.
  • Ældre får viden og støtte til at håndtere cyberkriminalitet.

Hvordan gør vi det?

Byrådet besluttede i oktober 2016 at søsætte projektet Bekæmpelse af cyberkriminalitet. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der på tværs af kommunen skal skabe overblik over omfang, kendte indsatser, og huller i vidensniveauet blandt ansatte, der arbejder med børn, unge og ældre.

2017: Der er indsamlet viden og udviklet værktøjer til videndeling og adfærdsændringer, herunder beredskabsplan og pixibog om straffeloven og persondataloven til skoler. Interviews og spørgeskema til lærere og pædagoger om erfaring med cybercrime blandt unge.

2018: Lancering af hjemmesiden om cybercrime på odense.dk/cybercrime. Beredskabsplaner og pixibog om straffeloven er udarbejdet og udleveret til folkeskoler og foreningslivet. Læs nyheden Odenses skoler får hjælpende hånd til at spotte og reagere på ulovlig billeddeling

Spørgeskemaundersøgelse blandt 31.000  unge om digital adfærd samt interviews med eksperter og unge for at afdække  digital adfærd blandt unge.

Undersøgelsen afdækkede blandt andet, at unge gerne ville tale mere med deres forældre om online adfærd. En anden konklusion var, at de unge ved for lidt om, hvad der er lovligt og ulovligt på nettet. 

Dilemmarejsen - en indsats for teenagefamilier, hvor de hver søndag - tre søndage i træk i perioden fra oktober til november - modtager et dilemma via sms om online adfærd, holdninger og moral til online-livet. Dilemmaet drøftes over spisebordet og fører til udarbejdelsen af handleplaner, der tastes ind på sitet for dilemmarejsen.

 

 2019: Hver syvende teenage-familie i Odense Kommune har nu gennemført Dilemmarejsen. Resultaterne har blandt andet ført til over 1.200 nedfældede handleplaner. 90 procent af de deltagende erklærede sig enige i, at dilemmarejsen har været en positiv oplevelse. 74 procent melder, at de som familie er blevet klogere på de dele af straffeloven, som gælder for de unges online-adfærd.

 

 Siden her vil løbende blive opdateret med tiltag og resultater. 


Har du spørgsmål eller gode ideer er du velkommen til at henvende dig til
Projektleder, Eva Maria Knudsen, emkn@odense.dk.  

 

Læs mere på SSP's side om cybercrime

 

Borgmesterforvaltningen