Spring til indhold

Fraværsliste for Socialudvalgets møder

.

Socialudvalget:

 

Fravær ved møder i 2009.  

 

Navn         

Vare-tagelse

af andet off.

hverv           

Tjeneste-rejse eller anden arbejds-

mæssig årsag    

Sygdom 

Graviditet/ barsel

Ferie  

Uoplyst årsag

Samlet antal

fraværs

dage

Erik Simonsen

 

 

 

 

 

 

 

Helle Nielsen

 

  27/10

 

 

 

 

 

Anna Rytter  


 

 

 

   

  21/4-09 

       
Jenan Bozo                            
Karsten Kjærby Christiansen         10/2                    
Jesper Kinch-Jensen      1/12 2009                         

Poul Falck        

   

  10/2
5/5
16/6

                   

 
Fravær ved møder i 2008.  

 

Navn         

Vare-tagelse

af andet off.

hverv           

Tjeneste-rejse eller anden arbejds-

mæssig årsag    

Sygdom 

Graviditet/ barsel

Ferie  

Uoplyst årsag

Samlet antal

fraværs

dage

Erik Simonsen

 

 

 

 

 

 

 

Helle Nielsen

 

 

  18/11

 

 

 

 

Anna Rytter  


 

 

17/4

(barn syg) 

               
Jenan Bozo                            
Karsten Kjærby Christiansen                            
Jesper Kinch-Jensen       16/12                       

Mai Henriksen 

Poul Falck        

    17/4 

16/12  
                   

 

 

Fravær ved møder i 2007.  

 

Navn         

Vare-tagelse

af andet off.

hverv           

Tjeneste-rejse eller anden arbejds-

mæssig årsag    

Sygdom 

Graviditet/ barsel

Ferie  

Uoplyst årsag

Samlet antal

fraværs

dage

Erik Simonsen

 

 

 

 

 

 

 

Jesper Kinch-Jensen

 

 

 

 

 

 

 

Helle Nielsen    

26/6  

18/12 

                   
Mai Henriksen            14/8       11/9         
Lars Havelund                    11/9        
Karsten Kærby Christiansen      19/6                        

Anna Rytter

 

                           

 

 

Datoen for fraværet angives. Det bemærkes, at al fravær i perioden fra den 1/1 - 1/6 2007 er registreret under rubrikken "uoplyst årsag"

 

 

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen