Spring til indhold

Fraværsliste for Arbejdsmarkedsudvalgets møder

.

Arbejdsmarkedsudvalget:


Fravær ved møder i 2009.  

 

Navn         

Vare-tagelse

af andet off.

hverv           

Tjeneste-rejse eller anden arbejds-

mæssig årsag    

Sygdom 

Graviditet/ barsel

Ferie  

Uoplyst årsag

Samlet antal

fraværs

dage

Erik Simonsen

 

 

  

 

 

 

 

Helle Nielsen

        

 

 

 

 

 

 

Anna Rytter      

27/1-09
(barn syg)

       21/4-09        
Jenan Bozo                        
Karsten Kjærby Schristiansen            10/2                
Brian Dybro    

 

                   
Vivi Kier     

31/3 
5/5

                   

  
 


Fravær ved møder i 2008.  

 

Navn         

Vare-tagelse

af andet off.

hverv           

Tjeneste-rejse eller anden arbejds-

mæssig årsag    

Sygdom 

Graviditet/ barsel

Ferie  

Uoplyst årsag

Samlet antal

fraværs

dage

Erik Simonsen

 

 

  

 

 

 

 

Helle Nielsen

23/9

 

  18/11

 

 

 

 

Anna Rytter      

17/4 (barn syg)
23/9

               
Jenan Bozo                        
Karsten Kjærby Schristiansen                            
Brian Dybro    

20/5

                   
Vivi Kier     

17/4  

22/4 

20/5 
7/10
16/12

                   

 

 

Fravær ved møder i 2007.  

 

Navn         

Vare-tagelse

af andet off.

hverv           

Tjeneste-rejse eller anden arbejds-

mæssig årsag    

Sygdom 

Graviditet/ barsel

Ferie  

Uoplyst årsag

Samlet antal

fraværs

dage

Erik Simonsen

 

 

  4/12

 

 

 

 

Helle Nielsen

 

26/6

 

 

 

 

 

Mai Henriksen     29/5   14/8                 
Jenan Bozo     26/6                    
Lars Havelund                               
Karsten Hønge    

19/6  

                   
Anna Rytter                            

 

Datoen for fraværet angives. Det bemærkes, at al fravær i perioden fra den 1/1 - 1/6 2007 er registreret under rubrikken "uoplyst årsag"

 

   

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen