Spring til indhold

Verdensmål Udvalget

Realiseringen af FN's Verdensmål kræver politisk vilje, og realiseringen er også et ansvar for verdens byer. Her vil Odense Kommune gerne tage en del af ansvaret. Derfor er Verdensmål Udvalget nedsat for at rådgive byrådet.

Odense Byråd har den 21. marts 2018 nedsat "Verdensmål Udvalget", der skal forankre og integrere de 17 verdensmål i Odense by og kommunes daglige arbejde, politikker og strategier.

 

Verdensmål Udvalget har bl.a. til opgave at udvikle en tværgående verdensmålspolitik, der kan sætte retning for byens arbejde med bæredygtighed i bred forstand.

Udvalget har en funktionsperiode på to år.

 

Forankring af Verdensmål Udvalget

I Odense Kommune har Økonomiudvalget ansvaret for de tværgående opgaver inden for blandt andet bæredygtighed. Verdensmål Udvalget etableres som et § 17, stk. 4-udvalg, der er rådgivende for Økonomiudvalget og de øvrige politiske udvalg.

 

 

Verdensmål Udvalgets medlemmer

Odense Byråd har udpeget medlemmer, som er valgt for hele udvalgets funktionsperiode:

Borgmesterforvaltningen