Spring til indhold

Fraværsliste 2019

Nedenfor ses fraværslisten for 2019

Årsag

1 Varetagelse af andet offentligt hverv

2 Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag

3 Sygdom 

4 Graviditet/barsel 

5 Ferie

6 Privat 

7 Samlet antal fraværsdage 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

Kasper Ejlertsen              
Søren Freiesleben              
Søren Windell    22.10  10.9       2
Brian Dybro
Susanne Crawley              
Christel Gall      23.4        1
Sanne Skougaard Andersen              

Ældre- og Handicapforvaltningen