Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Marlen Ambo-Rasmussen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2020, 2019 og 2018.

Byrådsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2020, 2019 og 2018.

 

2020

Medlem af

Funktion

Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

*217.918,86

Børn- og Ungeudvalget

Medlem

Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse

Næstformand
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem


Stedfortræderposter


Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S


I alt vederlag
217.918,86

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

 

2019

 

I egenskab af:

 

Funktion:

 
 
Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune
 
 
*213.881,58

Børn- og Ungeudvalget

Medlem

 


Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse

Næstformand

Kommunalpolitisk Topmøde

 
Medlem
 
 


Stedfortræderposter:


Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S

I alt vederlag

*213.881,58

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

 

2018

  

I egenskab af:

  

Funktion:

 
 
Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune
 
 
*209.394,75
 

Børn- og Ungeudvalget

Medlem
 

 


Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse
 
Næstformand
 

Kommunalpolitisk Topmøde

 
Medlem 
 
 


Stedfortræderposter:

   

Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)

   

Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S
   

I alt vederlag
 
*209.394,75

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.


Borgmesterforvaltningen