Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Marlen Ambo-Rasmussen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2020, 2019 og 2018.

Byrådsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2020, 2019 og 2018.

 

2020

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.) 
 Odense Byråd Medlem  *217.918,86 
 Børn- og Ungeudvalget Medlem   
 Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse Næstformand  
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  

Stedfortræderposter 

   
 Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S    
 I alt vederlag   *217.918,86

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

2019

 I egenskab af:  Funktion: Vederlag årligt (kr.) 
 Byrådsmedlem i Odense Kommune   *213.881,58 
 Børn- og Ungeudvalget  Medlem  
 Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse  Næstformand  
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  

 Stedfortræderposter:

   
 Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S    
 I alt vederlag    *213.881,58

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

2018

 I egenskab af: Funktion:  Vederlag årligt (kr.) 
 Byrådsmedlem i Odense Kommune   *209.394,75 
 Børn- og Ungeudvalget Medlem   
 Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse Næstformand  
 Kommunalpolitisk Topmøde
Medlem  

 Stedfortræderposter:

   
 Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)    
 Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S    
 I alt vederlag   *209.394,75

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

Borgmesterforvaltningen