Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Maria Brumvig deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2020, 2019 og 2018.

Byrådsmedlem Maria Brumvig deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2020, 2019 og 2018.

 

2020

 Medlem af Funktion  Vederlag årligt (kr.) 
 Odense Byråd Medlem  203.064,57 
 By- og Kulturudvalget Medlem   
 Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem  
 Tarup-Davinde I/S, bestyrelse for Formand  
 Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg Medlem  
 Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
 Stedfortræderposter    
 Bestyrelsen for Odense Renovation A/S    
 I alt vederlag    203.064,57

 

2019

 I egenskab af: Funktion:  Vederlag Årligt (kr.) 
 Byrådsmedlem i Odense Kommune    199.276,80
 By- og Kulturudvalget  Medlem  
 Odense Kommunes Bevillingsnævn  Formand  
 Tarup-Davinde I/S, bestyrelse for  Formand  
 Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg  Medlem  
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Stedfortræderposter:    
 Bestyrelsen for Odense Renovation A/S    
 I alt vederlag    199.276,80

 

2018

 I egenskab af: Funktion:  Vederlag årligt (kr.) 
 Byrådsmedlem i Odense Kommune    195.074,01 
 By- og Kulturudvalget  Medlem   
 Odense Kommunes Bevillingsnævn Formand  
 Tarup-Davinde I/S, bestyrelse for Formand  
 Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg Medlem  
 Kommunalpolitisk Topmøde Medlem   
 Stedfortræderposter:    
 Bestyrelsen for Odense Renovation A/S    
 I alt vederlag    195.074,01

Borgmesterforvaltningen