Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Kristian Guldfeldt deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

Byrådsmedlem Kristian Guldfeldt deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

 

2019


I egenskab af:


Funktion:


Vederlag årligt (kr.)


Byrådsmedlem i Odense Kommune
 

200.419,56


By- og Kulturudvalget

Medlem
Odense Kommunes Bevillingsnævn

Medlem


Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

Udvalget for borgerinddragelse Medlem

Stedfortræderposter:

Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S

Odense Kommunes Handicapråd

I alt vederlag

200.419,56

 
 

 

2018


I egenskab af:


Funktion:


Vederlag årligt (kr.)


Byrådsmedlem i Odense Kommune
 

195.848,53


By- og Kulturudvalget

Medlem
Odense Kommunes Bevillingsnævn

Medlem


Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

Udvalget for borgerinddragelse Medlem  

Stedfortræderposter:

Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S

Odense Kommunes Handicapråd
   

I alt vederlag


195.848,53

 

 

 

2017

 

 

 

I egenskab af:

 

 

Byrådsmedlem er:

 

 

 

 

Vederlag årligt (kr.)

 

 

 

 

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

 

 

 

192.750,55

 

 

Ældre- og Handicapudvalget
 

 

Medlem

 

 

Odense Kommunes Bevillingsnævn
 

 

Medlem

 

 

Kommunalpolitisk Topmøde
 

 

Medlem

 

 

 

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

 

Bestyrelsen for Odense Renovation A/S
 

 

I alt vederlag

 

 

 

 

192.750,55

 

 

2016

 

 

 

I egenskab af:

 

 

 

 

Byrådsmedlem er:

 

 

 

 

Vederlag årligt (kr.)

 

 

 

 

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

 

 

 

168.969,77

 

 

Ældre- og Handicapudvalget
 

 

Medlem

 

 

Odense Kommunes Bevillingsnævn
 

 

Medlem

 

 

Kommunalpolitisk Topmøde
 

 

Medlem

 

 

 

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

 

Bestyrelsen for Odense Renovation A/S
 

 

I alt vederlag

 

 

 

 

168.969,77

 

 


 

2015

 

 

 

I egenskab af:

 

 

 

 

Byrådsmedlem er:

 

 

 

 

Vederlag årligt (kr.)

 

 

 

 

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

 

 

 

167.515,28

 

 

Ældre- og Handicapudvalget
 

 

Medlem

 

 

Odense Kommunes Bevillingsnævn
 

 

Medlem

 

 

Kommunalpolitisk Topmøde
 

 

Medlem

 

 

 

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

 

Bestyrelsen for Odense Renovation A/S
 

 

I alt vederlag

 

 

 

 

167.515,28

 

  

2014

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

165.198,96

Ældre- og Handicapudvalget

Medlem

 

Odense Kommunes Bevillingsnævn

Medlem

 

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem 

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S    

I alt vederlag

 

165.198,96

Opdateret 17-04-2019

Borgmesterforvaltningen