Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Kristian Guldfeldt deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

Byrådsmedlem Kristian Guldfeldt deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

 

2020

Medlem af

Funktion

Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

203.064,57

By- og Kulturudvalget

Medlem

Odense Kommunes Bevillingsnævn

Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem


Stedfortræderposter


Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/SOdense Kommunes Handicapråd

     
I alt vederlag
203.064,57

 

 

2019


I egenskab af:


Funktion:


Vederlag årligt (kr.)


Byrådsmedlem i Odense Kommune
 

199.276,80


By- og Kulturudvalget

Medlem
Odense Kommunes Bevillingsnævn

Medlem


Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

Udvalget for borgerinddragelse Medlem

Stedfortræderposter:

Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S

Odense Kommunes Handicapråd

I alt vederlag

199.276,80

 
 

 

 

2018


I egenskab af:


Funktion:


Vederlag årligt (kr.)


Byrådsmedlem i Odense Kommune
 

195.074,01


By- og Kulturudvalget

Medlem
Odense Kommunes Bevillingsnævn

Medlem


Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

Udvalget for borgerinddragelse Medlem  

Stedfortræderposter:

Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S

Odense Kommunes Handicapråd
   

I alt vederlag


195.074,01

 

 

 

2017

 

 

I egenskab af:

 

 

Byrådsmedlem er:

 

 

 

 

Vederlag årligt (kr.)

 

 

 

 

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

 

 

 

192.750,55

 

 

Ældre- og Handicapudvalget
 

 

Medlem

 

 

Odense Kommunes Bevillingsnævn
 

 

Medlem

 

 

Kommunalpolitisk Topmøde
 

 

Medlem

 

 

 

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

 

Bestyrelsen for Odense Renovation A/S
 

 

I alt vederlag

 

 

 

 

192.750,55

 

 

 

2016

 

 

I egenskab af:

 

 

 

 

Byrådsmedlem er:

 

 

 

 

Vederlag årligt (kr.)

 

 

 

 

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

 

 

 

168.969,77

 

 

Ældre- og Handicapudvalget
 

 

Medlem

 

 

Odense Kommunes Bevillingsnævn
 

 

Medlem

 

 

Kommunalpolitisk Topmøde
 

 

Medlem

 

 

 

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

 

Bestyrelsen for Odense Renovation A/S
 

 

I alt vederlag

 

 

 

 

168.969,77

 

 

 

 

2015

 

 

I egenskab af:

 

 

 

 

Byrådsmedlem er:

 

 

 

 

Vederlag årligt (kr.)

 

 

 

 

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

 

 

 

167.515,28

 

 

Ældre- og Handicapudvalget
 

 

Medlem

 

 

Odense Kommunes Bevillingsnævn
 

 

Medlem

 

 

Kommunalpolitisk Topmøde
 

 

Medlem

 

 

 

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

 

Bestyrelsen for Odense Renovation A/S
 

 

I alt vederlag

 

 

 

 

167.515,28

 

 

 

 

2014

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

165.198,96

Ældre- og Handicapudvalget

Medlem

 

Odense Kommunes Bevillingsnævn

Medlem

 

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem 

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S    

I alt vederlag

 

165.198,96


Borgmesterforvaltningen