Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Kristian Guldfeldt deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

Byrådsmedlem Kristian Guldfeldt deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

 

2020

Medlem af

Funktion

Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

203.064,57

By- og Kulturudvalget

Medlem

Odense Kommunes Bevillingsnævn

Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem


Stedfortræderposter


Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/SOdense Kommunes Handicapråd

     
I alt vederlag
203.064,57

 

2019

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune    199.276,80
 By- og Kulturudvalget  Medlem  
 Odense Kommunes Bevillingsnævn  Medlem  
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Udvalget for borgerinddragelse  Medlem  
 Stedfortræderposter    
 Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S    
 Odense Kommunes Handicapråd    
 I alt vederlag    199.276,80

 

2018

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune    195.074,01
 By- og Kulturudvalget  Medlem  
 Odense Kommunes Bevillingsnævn  Medlem  
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Udvalget for borgerinddragelse  Medlem  
 Stedfortræderposter    
 Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S    
 Odense Kommunes Handicapråd    
 I alt vederlag    195.074,01

 

2017

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune    192.750,55
 Ældre- og Handicapudvalget  Medlem  
 Odense Kommunes Bevillingsnævn  Medlem  
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Stedfortræderposter    
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S    
 I alt vederlag    192.750,55

 

2016

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune    168.969,77
 By- og Kulturudvalget  Medlem  
 Odense Kommunes Bevillingsnævn  Medlem  
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Stedfortræderposter    
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S    
 I alt vederlag    168.969,77

 

2015

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune    167.515,28
 Ældre- og Handicapudvalget  Medlem  
 Odense Kommunes Bevillingsnævn  Medlem  
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Stedfortræderposter    
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S    
 I alt vederlag    167.515,28

 

2014

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune    165.198,96
Ældre- og Handicapudvalget  Medlem  
 Odense Kommunes Bevillingsnævn  Medlem  
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Stedfortræderposter    
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S    
 I alt vederlag    165.198,96

Borgmesterforvaltningen