Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Kristian Guldfeldt deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

Se udvalgsposter mv. for Kristian Guldfeldt herunder.

 

2022

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Odense Byråd Medlem 120.198

Udpeget af byrådet

   
Børn- og Ungeudvalget Næstformand  77.714
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Odense Kunstråd, bestyrelsen for Medlem  
Brandts, bestyrelsen for Medlem  30.000

Stedfortræderposter

   
Odense Kommunes Bevillingsnævn    
Ung Odense - Ungdomsskolen i Odense, bestyrelsen for    
I alt vederlag    227.912

 

 

2021

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

207.031,79

By- og Kulturudvalget

Medlem

 
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem  
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S Stedfortræder  
Odense Kommunes Handicapråd Stedfortræder  
I alt vederlag 207.031,79

 

2020

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

203.064,57

By- og Kulturudvalget

Medlem

 
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem  
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S Stedfortræder  
Odense Kommunes Handicapråd Stedfortræder  
I alt vederlag 203.064,57

 

2019

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 199.276,80
By- og Kulturudvalget Medlem
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Udvalget for borgerinddragelse Medlem
Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S Stedfortræder
Odense Kommunes Handicapråd Stedfortræder
I alt vederlag 199.276,80


2018

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 195.074,01
By- og Kulturudvalget Medlem
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Udvalget for borgerinddragelse Medlem
Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S Stedfortræder
Odense Kommunes Handicapråd Stedfortræder
I alt vederlag 195.074,01

 

2017

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 192.750,55
Ældre- og Handicapudvalget Medlem
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S Stedfortræder
I alt vederlag 192.750,55

 

2016

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 168.969,77
By- og Kulturudvalget Medlem
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S Stedfortræder
I alt vederlag 168.969,77

 

2015

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 167.515,28
Ældre- og Handicapudvalget Medlem
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S Stedfortræder
I alt vederlag 167.515,28

 

2014

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 165.198,96
Ældre- og Handicapudvalget Medlem
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S Stedfortræder
I alt vederlag 165.198,96

Borgmesterforvaltningen