Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Her kan du læse om byrådsmedlem Keld Hansens bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Byrådsmedlem Keld Hansen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2019 og 2018.

 

2019

 

I egenskab af:

 

Funktion:

 
 
Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune
 
 

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Medlem *65.282,84
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem

Stedfortræderposter:

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg

I alt vederlag

*65.282,84

Det "anderledes" vederlag skyldes, at Keld Hansen kun er stedfortræder en del af året.

 

2018

 

I egenskab af:

 

Funktion:

 
 
Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune
 
 

 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Medlem *66.780
 Kommunalpolitisk Topmøde Medlem   

Stedfortræderposter:

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg

I alt vederlag

*66.780

Det "anderledes" vederlag skyldes, at Keld Hansen kun har været stedfortræder en del af året.

 

Opdateret 03-01-2019

Borgmesterforvaltningen