Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Kasper Ejlertsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2020, 2019 og 2018.

Byrådsmedlem Kasper Ejlertsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2020, 2019 og 2018.

 

2020

 I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Odense Byråd  Medlem 203.064,57
 Ældre- og Handicapudvalget  Medlem  
 Sundhedsudvalget(§ 17, stk. 4-udvalg)  Formand  12.688,20
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Stedfortræderposter    
 Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)    
 I alt vederlag   215.752,77

 

2019

 I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune    *202.866,40
 Ældre- og Handicapudvalget  Medlem  
 Sundhedsudvalget(§ 17, stk. 4-udvalg)  Formand  20.000
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)  Formand  45.685,20
 Stedfortræderposter    
 P.t. ingen stedfortræderposter    
 I alt vederlag    *268.551,60

*Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn, samt at Kasper Ejlertsen under Cæcilie Crawleys orlov har varetaget formandsposten i Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget).

 

2018

 I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune   *209.394,75
 Ældre- og Handicapudvalget  Medlem  
 Sundhedsudvalget(§ 17, stk. 4-udvalg)  Medlem  
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)  Formand  35.683.50
 Stedfortræderposter    
 P.t. ingen stedfortræderposter    
 I alt vederlag    *245.078,25
 
*Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn, samt at Kasper Ejlertsen under Cæcilie Crawleys orlov har haft formandsposten i Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget).

Borgmesterforvaltningen