Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Kasper Ejlertsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2020, 2019 og 2018.

Byrådsmedlem Kasper Ejlertsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2020, 2019 og 2018.

 

2020

Medlem af

Funktion

Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

203.064,57

Ældre- og Handicapudvalget

Medlem

Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg)

 Formand   20.000
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem


Stedfortræderposter


Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)


I alt vederlag
223.064,57

 

 

2019

 

I egenskab af:

 

Funktion:

 
 
Vederlag årligt (kr.)
 
Byrådsmedlem i Odense Kommune
*202.866,40
 

Ældre- og Handicapudvalget

 
Medlem

 


Sundhedsudvalget(§ 17, stk. 4-udvalg)

Formand

20.000

Kommunalpolitisk Topmøde

 
Medlem


Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)


Formand

45.685,20

Stedfortræderposter:

P.t. ingen stedfortræderposter


I alt vederlag


*268.551,60

*Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn, samt at Kasper Ejlertsen under Cæcilie Crawleys orlov har varetaget formandsposten i Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget).

 

 

2018

  

I egenskab af:

  

Funktion:

 
 
Vederlag årligt (kr.)
 
Byrådsmedlem i Odense Kommune
*209.394,75
 
 

Ældre- og Handicapudvalget

 
Medlem
 

 


Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg)
 
Medlem
 

Kommunalpolitisk Topmøde

 
Medlem
 
 


Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)

 

 
Formand
 35.683.50

Stedfortræderposter:

P.t. ingen stedfortræderposter

   

I alt vederlag

 
*245.078,25

*Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn, samt at Kasper Ejlertsen under Cæcilie Crawleys orlov har haft formandsposten i Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget).


Borgmesterforvaltningen