Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Rådmand Jane Jegind deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

Rådmand Jane Jegind deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

 

2020

Medlem af

Funktion

Vederlag årligt (kr.)


Byrådsmedlem (rådmand)


By- og Kulturudvalget

Formand
*864.791,79

Økonomiudvalget

Medlem

Kommunens styrelse under krise eller krig

Medlem

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg

Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde
MedlemBestyrelsen for Lindø Port of Odense A/S

Medlem
150.000

Den politiske styregruppe for Kulturregion Fyn

Medlem

Landsdelsorkesterforeningen

 Medlem    

Odense Bys Museer

Medlem     20.000

Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg

 Formand    

Komitéen vedrørende prisbelønning af gode og smukke nybygninger mv. i Odense

Medlem     

Bestyrelsen for H.C. Andersen Fonden

Medlem     

Bestyrelsen for Tietgenskolen, Handelsgymnasiet og Lærlingeskolen

 Medlem    

Stedfortræderposter


Ingen stedfortræderposter

Valgt af KL


Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget

Medlem 32.355

Advokatkredsbestyrelsen for kreds 4

Stedfortræder     

 Udpeget af KKR

     

Koordinationsudvalg for Regional Udviklingsplan

Medlem     

 
Udpeget af Borgmesterforum Fyn

     

Advisory Board Destination Fyn

     

Øvrige


Repræsentantskabet Østifterne

 Medlem    24.200 kr. ved fuldt fremmøde
 
Danmarks Biblioteksforening

 Næstformand    62.064

Bestyrelsen for Center for Ludomani

 Næstformand    

Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark

 Formand    15.000
E-sport Danmarks advisory board
Medlem
 
   

Advisory board Frøbjerg Festspil

 Medlem    

Domsmand

 

 -    
I alt vederlag
1.168.410,79

* Det højere vederlag skyldes, at Jane Jegind er rådmand.

 

 

2019

I egenskab af:

Funktion:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

By- og Kulturudvalget

Formand

*846.730,53
Økonomiudvalget
Kommunens styrelse
under krise eller krig

Medlem

 

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg
Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 

Bestyrelsen for Lindø Port of Odense A/S

Medlem

150.000
Den politiske styregruppe for Kulturregion Fyn

Medlem

 

Landsdelsorkesterforeningen

Medlem

Odense Bys Museer

Medlem

20.000

Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg

Formand

Komitéen vedrørende prisbelønning af gode og smukke nybygninger mv. i Odense

Medlem

Bestyrelsen for H.C. Andersen Fonden

Medlem

Bestyrelsen for Tietgenskolen, Handelsgymnasiet og Lærlingeskolen Medlem
Stedfortræderposter:

Ingen stedfortræderposter
Valgt af KL
Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget

Medlem

32.355

Advokatkredsbestyrelsen for kreds 4 

 Stedfortræder  
Udpeget af KKR

Koordinationsudvalg for Regional Udviklingsplan

Medlem

Udpeget af Borgmesterforum Fyn
Advisory Board Destination Fyn    
Øvrige
Repræsentantskabet Østifterne

Medlem

24.200 kr. ved fuldt fremmøde

Danmarks Biblioteksforening Næstformand 62.064
Bestyrelsen for Center for Ludomani Næstformand
Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark Formand 15.000
Advisory board Frøbjerg Festspil
Medlem   

I alt vederlag

1.150.349,53

* Det højere vederlag skyldes, at Jane Jegind er rådmand.

 

 

2018

I egenskab af:

Funktion:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

By- og Kulturudvalget

Formand

*827.204,49
Økonomiudvalget    
Kommunens styrelse
under krise eller krig

Medlem

 

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg    
Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 

Bestyrelsen for Lindø Port of Odense A/S

Medlem

150.000
Den politiske styregruppe for Kulturregion Fyn

Medlem

 

Landsdelsorkesterforeningen

Medlem

Odense Bys Museer

Medlem

20.000

Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg

Formand

Komitéen vedrørende prisbelønning af gode og smukke nybygninger mv. i Odense

Medlem

Bestyrelsen for H.C. Andersen Fonden

Medlem

Bestyrelsen for Tietgenskolen, Handelsgymnasiet og Lærlingeskolen Medlem  
Stedfortræderposter:

Ingen stedfortræderposter    
Valgt af KL
Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget

Medlem

32.355

Udpeget af KKR

Koordinationsudvalg for Regional Udviklingsplan

Medlem

Udpeget af Borgmesterforum Fyn

Sport Event styregruppen i SEF

Næstformand

Øvrige
Repræsentantskabet Østifterne

Medlem

24.200 kr. ved fuldt fremmøde

Danmarks Biblioteksforening  Næstformand  62.064
Bestyrelsen for Center for Ludomani Næstformand   
Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark  Formand  

I alt vederlag

1.115.823,49

* Det højere vederlag skyldes, at Jane Jegind er rådmand.

 

 

2017

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

817.068,96*

Generalforsamling for Danske Havne

Medlem

 

By- og Kulturudvalget

Formand

Kommunens styrelse
under krise eller krig

Medlem

 

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 

Bestyrelsen for Lindø Port of Odense A/S

Medlem

150.000
Den politiske styregruppe for Kulturregion Fyn

Medlem

 

Landsdelsorkesterforeningen

Medlem

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg

Næstformand

 

Økonomiudvalget

Næstformand

 

Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg

Formand

Komitéen vedrørende prisbelønning af gode og smukke nybygninger mv. i Odense

Medlem

H.C. Andersen Fonden

Medlem

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter
P.t. ingen stedfortræderposter
Valgt af KL
Børne- og Kulturudvalget

Medlem

30.866,88

Udpeget af KKR
Politisk styregruppe for den regionale udviklingsplan

Medlem

Udpeget af Borgmesterforum Fyn

Miljø Forum Fyn

Formand

Sport Event styregruppen i SEF

Næstformand

Øvrige
Repræsentantskabet Østifterne

Medlem

22.000

I alt vederlag

1.019.935,84

* Det højere vederlag skyldes, at Jane Jegind er rådmand.

 

 

2016

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

610.628,04*

Beredskabskommissionen

Medlem

 

Generalforsamling for Danske Havne

Medlem

 

By- og Kulturudvalget

Formand

Kommunens styrelse
under krise eller krig

Medlem

 

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 

Bestyrelsen for Odense Havn

Næstformand

67.500

Den politiske styregruppe for Kulturregion Fyn

Medlem

 

Landsdelsorkesterforeningen

Medlem

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg

Næstformand

 

Økonomiudvalget

Næstformand

 

Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg

Formand

Komitéen vedrørende prisbelønning af gode og smukke nybygninger mv. i Odense

Medlem

H.C. Andersen Fonden

Medlem

Bestyrelsen for Lindø Industripark A/S

Medlem

150.000

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter
P.t. ingen stedfortræderposter
Valgt af KL
Børne- og Kulturudvalget

Medlem

30.866,88

Udpeget af KKR
Politisk styregruppe for den regionale udviklingsplan

Medlem

Udpeget af Borgmesterforum Fyn

Miljø Forum Fyn

Formand

Sport Event styregruppen i SEF

Næstformand

Øvrige
Repræsentantskabet Østifterne

Medlem

22.000

Obligationsejervalgt medlem af Foreningen Nykredits repræsentantskab

Medlem

22.000 +alm. mødediæt

Regionsrådsmedlem Nykredit

Medlem

alm. mødediæt

I alt vederlag

902.994,92

* Det højere vederlag skyldes, at Jane Jegind er rådmand.

 

 

2015

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

605.804,04*

Beredskabskommissionen

Medlem 

  

Generalforsamling for Danske Havne

Medlem

 

By- og Kulturudvalget

Formand

 
Kommunens styrelse
under krise eller krig

Medlem

 

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 

Bestyrelsen for Odense Havn

Næstformand

67.500

Den politiske styregruppe for Kulturregion Fyn

Medlem

 

Landsdelsorkesterforeningen

Medlem

 
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg

Næstformand

 

Økonomiudvalget

Næstformand

 

Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg

Formand

 
Komitéen vedrørende prisbelønning af gode og smukke nybygninger mv. i Odense

Medlem

 
H.C. Andersen Fonden

 Medlem

 
Bestyrelsen for Lindø Industripark A/S

Medlem

 150.000

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter
 P.t. ingen stedfortræderposter
 
Valgt af KL    
Børne- og Kulturudvalget 

 Medlem

 30.866,88

Udpeget af KKR    
Politisk styregruppe for den regionale udviklingsplan 

Medlem 

 
Udpeget af Borgmesterforum Fyn    

Miljø Forum Fyn 

 Formand

 

Sport Event styregruppen i SEF 

Næstformand

 
Øvrige    
Repræsentantskabet Østifterne

Medlem

22.000

Obligationsejervalgt medlem af Foreningen Nykredits repræsentantskab        

Medlem 

22.000 + alm. mødediæt   

Regionsrådsmedlem Nykredit    

 Medlem

 alm. mødediæt

I alt vederlag

 

898.170,92

* Det højere vederlag skyldes, at Jane Jegind er rådmand.

 

 

2014

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

603.087*

Beredskabskommissionen

Medlem

Generalforsamling for Danske Havne

Medlem

By- og Kulturudvalget

Formand

Kommunens styrelse
under krise eller krig

Medlem

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

Bestyrelsen for Odense Havn

Næstformand

67.500

Den politiske styregruppe for Kulturregion Fyn

Medlem

Landsdelsorkesterforeningen

Medlem

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg

Næstformand

Økonomiudvalget

Næstformand

Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg

Formand

Komitéen vedrørende prisbelønning af gode og smukke nybygninger mv. i Odense

Medlem

H.C. Andersen Fonden

Medlem

Valgt af KL
Børne- og Kulturudvalget

Medlem

30.866,88

Udpeget af KKR
Politisk styregruppe for den regionale udviklingsplan

Medlem

Udpeget af Borgmesterforum Fyn

Miljø Forum Fyn

Formand

Sport Event styregruppen i SEF

Næstformand

Øvrige
Repræsentantskabet Østifterne

Medlem

22.000

Obligationsejervalgt medlem af Foreningen Nykredits repræsentantskab

Medlem

22.000 + alm. mødediæt

Regionsrådsmedlem Nykredit

Medlem

alm. mødediæt

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

Pt. ingen stedfortræderposter

I alt vederlag

745,453,88

* Det højere vederlag skyldes, at Jane Jegind er rådmand.

 
Borgmesterforvaltningen