Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2020, 2019 og 2018.

Byrådsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2020, 2019 og 2018.

 

2020

Medlem af

Funktion

Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

203.064,57

Børn- og Ungeudvalget

Medlem
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem


Stedfortræderposter


Kommunalpolitisk Topmøde

I alt vederlag
203.064,57

 

 

2019

 

I egenskab af:

 

Funktion:

 
 
Vederlag årligt (kr.)


Byrådsmedlem i Odense Kommune
199.276,80
 

 

Børn- og Ungeudvalget

 
 
Medlem

 

 

Odense Kommunes Bevillingsnævn
 
Medlem

 

 
 
 
 

 

Udvalget for borgerinddragelse Medlem

Stedfortræderposter:

Kommunalpolitisk Topmøde

 


I alt vederlag

199.276,80

 

 

2018

  

I egenskab af:

  

Funktion:

 
 
Vederlag årligt (kr.)

 


Byrådsmedlem i Odense Kommune
 
195.074,01

 

Beskæftigelses- og Socialudvalget

 
 
Medlem
 

 

           

 

Odense Kommunes Bevillingsnævn
 
Medlem

 

 
 
 
 
 

 

Udvalget for borgerinddragelse Medlem  

 Stedfortræderposter:

 

   

Kommunalpolitisk Topmøde

 

   
 
I alt vederlag
   
195.074,01
 

Borgmesterforvaltningen