Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2020, 2019 og 2018.

Byrådsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2020, 2019 og 2018. 

 

2020

 I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Odense Byråd    203.064,57
 Børn- og Ungeudvalget Medlem  
 Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem  
 Stedfortræderposter:    
 Kommunalpolitisk Topmøde    
 I alt vederlag    203.064,57

 

 

2019

 I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune    199.276,80
 Børn- og Ungeudvalget Medlem  
 Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem  
 Udvalget for borgerinddragelse Medlem  
 Stedfortræderposter:    
 Kommunalpolitisk Topmøde    
 I alt vederlag    199.276,80

 

2018

 I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune    195.074,01
 Beskæftigelses- og Socialudvalget Medlem  
 Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem  
 Udvalget for borgerinddragelse Medlem  
 Stedfortræderposter:    
 Kommunalpolitisk Topmøde    
 I alt vederlag    195.074,01

Borgmesterforvaltningen