Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Her kan du læse byrådsmedlem Araz Khans bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Byrådsmedlem Araz Khan deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2018.

2018

 

I egenskab af:

 

Funktion:

 
 
Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune
 
 

 By- og Kulturudvalget

Medlem *143.653,42
 Odense Bæredygtighedsråd Medlem  
 Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg Medlem  

Stedfortræderposter:

Ingen stedfortræderposter

I alt vederlag

*143.653,42

* Det "anderledes" vederlag skyldes, at Araz Khan kun er stedfortræder i en del af året, samt at han modtager børnetillæg i samme periode

 

Borgmesterforvaltningen