Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Andreas Møller deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2022.

Se udvalgsposter mv. for Andreas Møller herunder.

 

2022

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Odense Byråd Medlem * 234.518

Udpeget af byrådet

   
By- og Kulturudvalget Medlem  77.714
Ældre- og Handicapudvalget Medlem  77.714
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) Næstformand  94.419
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem (næstformand)  
Skatteankenævn Østfyn (først fra 1/7 2022) Medlem   5.000
Taksationskommissionen efter statsekspropriationsloven Medlem  
Taksationskommissionen efter vejloven Medlem  

Stedfortræderposter

   
 Hegnsynet, tillige vurderingsmænd ved skader på mark og vej    

 Udpeget af KL

   
 KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark  Stedfortræder  
 I alt vederlag  

489.365

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år, samt at Andreas Møller er 1. viceborgmester.

 

Borgmesterforvaltningen