Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Abdinoor Adam Hassan deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2019 og 2018.

Byrådsmedlem Abdinoor Adam Hassan deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2019 og 2018.

 

2019

 

I egenskab af:

 

Funktion:

 
 
Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune
*193.066,56
 

Ældre- og Handicapudvalget

Medlem

 

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem
 
 

Odense Kommunes Handicapråd

Medlem

Stedfortræderposter:

Odense Kommunes Bevillingsnævn

I alt vederlag

*193.066,56

* Dertil kommer tillæg for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste samt tillæg for hjemmeboende børn.

 

 

2018

  

I egenskab af:

  

Funktion:

 
 
Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune
*210.224,53
 
 

Ældre- og Handicapudvalget

Medlem
 

 

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem
 
 
 

Odense Kommunes Handicapråd

Medlem
 

Stedfortræderposter:

   

Odense Kommunes Bevillingsnævn

   
I alt vederlag

  *210.224,53

*Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn. 


Opdateret 17-04-2019

Borgmesterforvaltningen